Nieuws

Grafiek van de week: EM gaat ervandoor

Nu het verschil in economische groei tussen de opkomende en volwassen markten verder oploopt, is er wat voor te zeggen om extra kapitaal naar de opkomende markten te alloceren.

Sinds 2000 zijn de economieën van opkomende landen beduidend sneller gegroeid dan die van de volwassen martken. Tussen 2000 en 2009 groeiden zij gemiddeld 4,3% harder. Dat vertaalde zich in de beleggingsresultaten. Vanaf 2009 nam die groeivoorsprong af, met een dieptepunt in 2015 toen een mager plusje van 2% werd genoteerd.

Maar sindsdien is de wereldeconomie aan het accelereren en zijn ook de opkomende economieën weer aan een opmars bezig. Het verschil in ecionomische groei is voor Deutsche AM een belangrijke indicator voor de relatieve prestaties van aandelen opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index) en aandelen wereldwijd (MSCI World Index).

Dat het IMF verwacht dat het economische groeiverrschil tussen opkomende en volwasen landen verder oploopt, moet de beleggers in de opkomende wereld moed geven. Economische groei opkomende en volwassen markten

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie