Nieuws

Bedrijfsobligaties verliezen hun glans

Bedrijfsobligaties zijn nog aantrekkelijk, maar omdat we aan het eind van de cyclus komen zijn de minder aantrekkelijk dan anderhalf jaar geleden.

Dat schrijft Alasdair Ross, hoofd Investment Grade en senior portfoliomanager van vermogensbeheerder Columbia Threadneedle in een rapport. 

Volgens hem komen we tegen het einde van de bedrijfscyclus. Daarbij is voorzichtigheid geboden. Bedrijven worden op dit moment risicovoller gefinancierd dan in de afgelopen jaren het geval was.

De winsten van bedrijven worden niet langer gebruikt om de balans te versterken, maar worden uitgekeerd door aandeelhouders in de vorm van dividend of door de inkoop van eigen aandelen. Ook stijgt het aantal speculatieve overnames. Dat geldt bijvoorbeeld voor de overnamepogingen van Time Warner door AT&T, de overname van Reynolds door British American Tobacco en de poging van Kraft Heinz om Unilever in te palmen.

Nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd

De laatste poging slaagde niet, maar zorgde er wel voor dat Unilever meer schuld op zijn balans nam. Het ruime monetaire beleid van centrale banken, waarbij onder andere kredietwaardige bedrijfsobligaties werden opgekocht, heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor een stijgende vraag en dalende rendementen.

Het verschil tussen het rendement op bedrijfsobligaties en overheidsobligaties is lager dan de afgelopen tien jaar het geval was. Maar dat zegt niet alles, aldus Ross. In vergelijking met het tienjaars gemiddelde voor de kredietcrisis zijn bedrijfsobligaties nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd.

Het betekent echter wel dat de samenstelling van de portefeuille veranderd moet worden. Toen het Threadneedle Global Corporate Bond fund drie jaar geleden werd gelanceerd, bestond het fonds voor een belangrijk deel uit obligaties van banken, vertelt Ross.

Aanpassen aan de cyclus

Die waren op dat moment druk bezig hun balans te versterken door de verkoop van dubieuze kredieten en het aantrekken van eigen vermogen. Dat is vrijwel niet meer aan de orde. Op dit moment bestaat de portefeuille van Threadneedle voor meer dan een kwart uit obligaties van bedrijven die actief zijn in infrastructuur en nutsbedrijven.

Bedrijfsobligaties blijven een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de gemiddelde belegger, denkt Ross, zolang deze maar aan de fase van de bedrijfscyclus waarin we ons bevinden wordt aangepast.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's