Nieuws

Er zit nog altijd waarde in obligaties

Obligaties zijn duur en riskant. Toch kunnen er volgens Goldman Sachs AM aardige rendementen worden gehaald door in te spelen op irrationele verschillen tussen vergelijkbare markten.

De rente op (staats)obligaties is extreem laag. Een degelijk rendement is via de couponrente nauwelijks nog te halen. En ook koerswinst zitten er nauwelijks in.

De rente staat immers al zo laag dat een verdere daling nauwelijks mogelijk is. Sterker, de kans is groter dat de rente stijgt en dan zit u als belegger opgescheept met én koersverlies én een lage couponrente.

Handen af van staatsobligaties is natuurlijk een strategie, maar er zijn alternatieven, betoogt Goldman Sachs Asset Management in zijn obligatiemarktrapport Value in Fixed Income? It’s all relative.

Onevenwichtigheden

Volgens Goldman moet u als belegger gebruikmaken van onevenwichtigheden die er zijn tussen twee met elkaar verbonden markten. Een voorbeeld is de Italiaanse en Duitse obligatiemarkt.

Duitsland kondigde gisteren toevallig aan dat het een dertigjarige lening introduceert met een aanvangsrendement van 1,25%, het laagste percentage ooit.

En toch is deze lening volgens Goldman interessanter dan een vergelijkbare Italiaanse staatsobligatie.

Spread Duitsland-Italië

Dat ligt aan de zogenoemde spread tussen Italiaanse en Duitse staatsleningen, die sinds de verkiezingen in Frankrijk sterk is gedaald. Dat komt doordat de overwinning van Macron werd geduid als verlies voor het populisme en winst voor het pro-Europese kamp.

Voor beleggers een teken dat ze meer risico konden nemen. Goldman denkt teveel. Wat als de ECB straks aankondigt dat ze stopt met het opkopen van staatsobligaties?

Dan verschuift de focus al snel richting de hoge Italiaanse schulden. De Italiaanse rente loopt dan op, terwijl de Duitse zakt omdat Duitsland wordt gezien als veilige haven.

Een vlakke rentecurve

Beleggers kunnen hierop inspelen door bijvoorbeeld alleen Duitse en geen Italiaanse obligaties te kopen. Ze kunnen ook nog een stap verder gaan en met derivaten inspelen op de verwachte veranderingen in de markt.

Goldman Sachs ziet nog een paar andere markten waar iets gelijks speelt. Zo lijken Amerikaanse obligaties riskanter dan Europese en zijn Amerikaanse obligaties met een korte looptijd gezien de vlakke rentecurve goedkoper dan die met een lange looptijd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie