Nieuws

VBA en CFA fuseren

VBA Beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands gaan definitief samen. Dat hebben de leden gisteren besloten.

Gisteren hebben de leden van de VBA Beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands ingestemd met het voorgenomen fusievoorstel. Met 131 ja stemmen, 32 nee stemmen en 14 onthoudingen hebben de leden in grote meerderheid besloten om door te gaan met het fusieproces.

VBA: "Een levendige discussie heeft bijgedragen aan een genuanceerd beeld. De benodigde acties naar aanleiding van het besluit zullen in werking worden gezet."

Argumenten voor

Maar waarom samengaan? VBA voert de nodige redenen aan:

1. "De VBA en CFA Society Netherlands hebben vergelijkbare doelstellingen, opleidingen en gedragscodes. Onze werkzaamheden overlappen op veel gebieden, terwijl we elkaar op andere terreinen goed aanvullen. Zo zijn de leden van CFA Society Netherlands wat jonger dan die van ons, en is CFA internationaal gericht terwijl de VBA een nationale focus heeft."
2. "Door het samengaan vergroten we onze slagkracht en bereiken we een bijna tweemaal zo grote doelgroep. We kunnen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen."
3. "Zowel de VBA als CFA Society Netherlands bieden een platform voor stakeholders binnen en buiten de sector, en door een fusie kunnen we daarop meer invloed uitoefenen."
4. "Daarnaast vermijden we dubbel werk en dubbele kosten. Ook kunnen we makkelijker internationale sprekers binnenhalen voor onze bijeenkomsten."
5. "Onze leden krijgen toegang tot een groter nationaal en internationaal netwerk, en uitzicht op bredere carrièreperspectieven."
6. "Zelfstandig verdergaan is in het huidige klimaat, waarin de financiële sector krimpt, op de lange termijn niet gunstig. De VBA staat er goed voor, maar CFA Society Netherlands groeit sneller. Dat maakt dat dit (voor VBA) een gunstig moment is om de gesprekken te voeren."

Belangrijkste verandering voor de VBA-leden? Er zal meer Engels worden gesproken.

Naam VBA verdwijnt

De fusie van de twee beroepsverenigingen moet op 1 januari 2019 zijn beslag krijgen. En dan?
"Na de fusie resulteert een nieuwe vereniging waarin de VBA en CFA een evenwichtig aandeel zullen hebben. In eerste instantie zullen beide partijen 50/50 in het bestuur zijn vertegenwoordigd, zodat we gelijkwaardig zijn bij het nemen van besluiten en alle belangen gelijkelijk zullen meewegen."

"Als de fusie rond is zal er één team aan de slag gaan op een centrale locatie, en zullen de gedragscodes worden geharmoniseerd. CFA Society Netherlands kan zelfstandig opereren, net als de VBA. Dat blijft zo. Voor het gebruik van de merknaam en het beeldmerk, en voor de opleidingen en gedragscodes, zullen de voorwaarden gelden van het internationale CFA Institute."

"De naam van de nieuwe vereniging wordt in het begin een combinatie van CFA Society Netherlands en de VBA, zodat de VBA in de overgangsperiode duidelijk herkenbaar blijft. Over vier jaar zal die naam worden vervangen door CFA Society Netherlands. De naam VBA blijft behouden in de opleiding en er zullen verschillende opleidings- en researchinitiatieven worden ontplooid met de naam VBA erin."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie