Nieuws

Lage VIX is prima

De huidige lage marktvolatiliteit is volgens Standard Life Investments geen reden tot zorg. Integendeel zelfs.

Is de huidige lage marktvolatiliteit voorbode voor naderend onheil of business as usual? Dat is de vraag die Standard Life Investments zich, samen met de rest van de beleggingsindustrie, stelt.

In de loop van dit jaar is de volatiliteit op de aandelenmarkten immers gedaald tot het laagste niveau in decennia. Andere financiële markten lijken ook ongewoon kalm vanuit historisch perspectief en gezien de huidige geopolitieke onzekerheid in de wereld.

Historische VIX

Hebben we hier te maken met een stilte voor de storm? Aan menig beurscrash ging een periode van lage volatiliteit vooraf. Beleggers hadden er alle vertrouwen in dat de bomen wel tot in de hemel zouden groeien. Niet dus. Standard Life Investments: "Sommige commentatoren waarschuwen voor gevaarlijke niveaus van berusting onder beleggers in relatie tot de prijsstelling van financiële activa en het verhoogde risico op een significante correctie."

Centrale banken niet belangrijk

Belangrijk is om te weten waar de huidige lage volatiliteit vandaan komt. De heersende gedachte is dat het monetaire beleid in de VS, Europa en Japan een bodem heeft gelegd onder risicovolle activa. Arne Staal, hoofd Multi-Asset Quantitative Strategies bij Standard Life Investments, gelooft daar niets van, en wel om twee redenen.

1. "De post-crisisjaren wijzen niet op een ongewone trend in de volatiliteit die men zou kunnen verwachten zodra risico’s van beleggers naar centrale banken worden overgedragen."
2. "Het is vreemd dat de volatiliteit zijn laagste niveau’s bereikt op het moment dat de centrale banken in de VS en Europa overgaan van een ruim naar een krap beleid." 

Wat is de reden dan wel? Volgens Standard Life Investments is het veel waarschijnlijker dat het gebrek aan significante, risicovolle macro-economische gebeurtenissen op de kalender, het ontbreken van grote economische verrassingen, het verbeteren van de bedrijfswinsten en de wereldwijd gunstige economische groeiverwachtingen de basis vormen voor de huidige lage volatiliteit. Geen reden voor alarm dus.

Schokkende ontwikkelingen

Hoe verder? Standard Life Investments verwacht dat de volatiliteit een geleidelijke normalisatie in de richting van het langetermijngemiddelde zal laten zien. Maar om de volatiliteit structureel te laten stijgen, moeten grote schokkende ontwikkelingen plaatsvinden die het verwachte pad van de wereldeconomie veranderen, zoals een beleidsfout van een van de grote centrale banken, of een geopolitieke gebeurtenis, die uit de hand loopt, zoals een militair conflict met Noord-Korea.

Dat leidt tot het volgende wijze advies: "Marktvolatiliteit is een symptoom en niet de oorzaak. In plaats van zich zorgen te maken over de lage volatiliteit, zouden beleggers er beter aan doen de implicaties te beoordelen van de verschillende potentiële katalysatoren van toekomstige volatiliteitsverhogingen en bedenken hoe zij op basis daarvan het beste diversificatie kunnen aanbrengen in hun portfolio." 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie