Nieuws

Pensioensector krimpt: nu 268 fondsen

De consolidatie van de pensioensector zet door. Er zijn nu nog 268 fondsen over en 45 zullen stoppen, aldus DNB.

Het aantal pensioenfondsen is afgenomen van 1060 in 1997 tot 268 in 2017, aldus DNB. De consolidatie in de Nederlandse pensioensector is al langere tijd aan de gang.

Waren er in 1997 nog meer dan 1.000 pensioenfondsen, in 2007, tien jaar later, was dat aantal gedaald naar 713. Inmiddels, weer bijna tien jaar later, zijn er nog 268 pensioenfondsen over, aldus de centrale bank.

"De daling doet zich voornamelijk voor bij de ondernemingspensioenfondsen.Van de 605 ondernemingspensioenfondsen die eind 2007 bestonden zijn er per 30 juni 2017 nog 192 over, een daling van zo’n 70%."

Pensioensector zal verder slinken

"Het aantal bedrijfstakpensioenfondsen is in deze periode teruggelopen van 96 eind 2007 naar 59 nu, een daling van ongeveer 40%. In beide gevallen vindt de afname redelijk gelijkmatig plaats. Naar verwachting zal de concentratie van de pensioensector doorgaan: 45 pensioenfondsen hebben een besluit tot liquidatie genomen en dat bij DNB gemeld."

"Bijzondere aandacht van DNB gaat uit naar pensioenfondsen waarbij twijfels bestaan over de toekomstbestendigheid. Op basis van een aantal financiële en niet-financiële indicatoren van kwetsbaarheid heeft DNB dit jaar een groep van 22 pensioenfondsen geïdentificeerd als verhoogd kwetsbaar."

"Dit zijn niet per definitie kleine pensioenfondsen, al hangen de indicatoren voor kwetsbaarheid vaak wel samen met omvang. Denk hierbij aan de kosten per deelnemer of de mogelijkheid om geschikte bestuurders te vinden."

"DNB heeft deze pensioenfondsen verzocht een toekomstplan op te stellen waarin ze aangeven of, en zo ja hoe, ze hun kwetsbaarheden tegen kunnen gaan, dan wel hoe ze hun activiteiten beheerst af gaan wikkelen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie