Nieuws

Europese bankensector moet consolideren

Europese banken verwachten dat de rentabiliteit de komende drie jaar zal oplopen van 3,4% naar 7,4%. De verschillen zijn echter groot.

De tijd dat banken uit de eurozone gemiddeld een rentabiliteit haalden van meer dan 15% liggen ver achter ons. De kredietcrisis van 2007 heeft er hard ingehakt. In 2016 moesten banken het doen met een schrale return on equity (RoE) van slechts 3,4%, waarmee Europese banken ver achterliepen op hun collega's in de VS. Maar er zit wel verbetering in, zo meldt de Europese Centrale Bank.

De winstgevendheid zal in 2019 volgens de ECB meer dan verdubbeld zijn tot 7,4%. Dat is een gemiddelde, want de verschillen tussen de banken zijn groot. Zo geeft slechts een kwart van de banken aan meer dan 8% te kunnen halen in 2019, wat aangeeft dat de rest ver achterblijft.

40% minder voorzieningen

De toename van de winstgevendheid komt uit een aantal hoeken. Allereerst wordt de komende drie jaar gerekend op een daling van de post voorzieningen met 40%. Ondertussen neemt het aantal kredieten toe met 11%. Vooral het internationale leenbedrijf trekt aan, terwijl de groei van hypotheekleningen vlak blijft.

Daarnaast verwachten de banken aan de inkomstenzijde een stijging van de provisies met 15% en 7% groei bij de rente-inkomsten. De winstgevendheid zal verder oplopen door lagere operationele kosten die naar verwachting met 5% zullen dalen.

Grote verschillen

De kosten zijn volgens de ECB een van de belangrijkste redenen waarom de RoE’s van banken sterk uiteenlopen. De afgelopen drie jaar waren er slechts 24 instituten die altijd een RoE van boven de 10% haalden. De rest zat daar vaak ver onder. En volgens de ECB komt dat doordat de topperformers een hogere operationele efficiency combineren met lagere kosten-batenratio's.

Aan de kostenzijde blijven de verschillen ook de komende drie jaar groot. Er is volgens de ECB maar een handvol banken die de kosten sterk omlaag weet te brengen. Bij de grote meerdeheid van de banken blijven de kosten grofweg gelijk.

Het duidt op een probleem waar de ECB en anderen al langer op wijze. Er zijn in Europa eenvoudigweg te veel banken met als gevolg een hoge inefficientie. Wat de sector nodig heeft is consolidatie. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie