Nieuws

Vermogensbeheerders laten terugval in rendement zien

De rendementen van profielfondsen over het tweede kwartaal zijn negatief. En opvallend: Actief verliest minder dan passief beheer.

Het tweede kwartaal van 2017 laat een terugval in rendement van profielfondsen zien, aldus Beleggingsmatch. In een neutraal profiel werd door professionele vermogensbeheerders gemiddeld een verlies van 0,8% geleden.

Door de voortvarende start van 2017 staan de meeste partijen nog wel in de plus. Het gemiddeld rendement over het eerste half jaar in een neutraal profiel komt uit op 2,3%.

De cijfers op een rij: 

  • De grootste verliezen zijn geleden in de offensieve profielen. Het gemiddelde rendement in het zeer offensieve profiel bedroeg -1,0%.
  • In de defensieve profielen is het verlies kleiner. Gemiddeld werd in het zeer defensieve profiel een rendement van -0,4% behaald.

Rendement profielfondsen kw2 2017

  • In het neutrale profiel is gemiddeld 2,3% rendement behaald over het eerste halfjaar 2017.
  • In het zeer offensieve profiel bedraagt het gemiddeld rendement 4,6% over het eerste halfjaar 2017.

Rendement profielfondsen hj1 2017

Actief beter dan passief beheer

Over alle profielen laten actieve vermogensbeheerders een lager verlies zien in het tweede kwartaal van 2017 dan passieve vermogensbeheerders.

In het gemiddelde profiel blijft het passieve segment ruim 0,7% achter bij de actieve vermogensbeheerders. Dit is het tweede kwartaal op rij dat de actieve beheerders een hoger rendement laten zien.

 

Actief beheer beter dan passief beheer

Beleggingsmatch vergelijkt op dit moment de rendementen van maximaal 65 partijen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie