Nieuws

Meer landen geven green bonds uit

Meer emissies door soevereine staten betekent dat de markt voor groene obligaties toegankelijker wordt voor beleggers wereldwijd, aldus Olivier Vietti van AXA IM’s Planet Bonds Fund.

“De wereldwijde markt voor groene obligaties ontwikkelt zich duidelijk nog steeds positief. Tot dusverre dit jaar hebben we een voortzetting van de trend gezien: in de eerste helft van 2017 is voor circa 50 miljard dollar aan nieuwe emissies op de markt gekomen,” aldus Vietti. 

“Er zijn ook meer emissies van landen zelf, wat natuurlijk fantastisch is. Dit draagt bij tot versterking en verdere ontwikkeling van de markt en resulteert in een hogere standaard voor de eisen waaraan groene obligaties moeten voldoen. Frankrijk bijvoorbeeld betrad begin dit jaar de markt voor groene obligaties met een grote benchmark-emissie, die nu is uitgegroeid tot negen miljard euro, een aanzienlijke omvang voor één enkele groene obligatie.”

“Meer emissies door soevereine staten betekent ook dat de markt voor groene obligaties toegankelijker wordt voor beleggers wereldwijd; zij kunnen daardoor schuldpapier met een hogere rating en van hoge kwaliteit kopen,” gaat Vietti verder. 

Voorbeeld van Frankrijk volgen

“Onze verwachting is evenwel dat zich meer staatsuitgiftes zullen aandienen. Volgens ons is nu het kader geschapen door landen zoals Frankrijk, die deze markt hebben betreden om navolging te stimuleren.”

“De meeste westerse landen hebben een hoge creditrating, maar voor een beoordeling van kansen samenhangend met groene obligaties in opkomende markten is volgens ons nog altijd een meer pragmatische benadering vereist. In deze markten is de kredietkwaliteit niet significant verbeterd vergeleken met vorig jaar en bepaalde issues rond een gebrek aan transparantie spelen nog steeds. Om die reden handhaven we momenteel een selectieve benadering als het gaat om groene obligaties in opkomende markten.”

“Een ander obstakel dat samenhangt met groene obligaties in opkomende markten, is het feit dat de meeste nog altijd worden uitgegeven in lokale valuta, waardoor ze minder toegankelijk zijn voor beleggers wereldwijd. Bovendien is er nog steeds sprake van een marktscheiding tussen China en de rest van de opkomende economieën.”

Ook groene auto-obligaties

Vietti: “In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar is ook gebleken dat de markt voor groene obligaties een hogere mate van sectordiversificatie te zien geeft. In de autosector bijvoorbeeld heeft Volvo een groene obligatie uitgegeven. Bovendien heeft de Europese Investeringsbank onlangs een obligatie met een looptijd van 30 jaar uitgegeven – dit met het oog op de groene-obligatiecurve. Dergelijke emissies van gerenommeerde supranationale instellingen dragen in belangrijke mate bij tot verdere ontwikkeling van de wereldwijde markt voor groene obligaties.”

“Hoewel we verwachten dat de Chinese emissies op hetzelfde niveau zullen uitkomen als vorig jaar, was er begin dit jaar sprake van een daling van het aantal nieuwe emissies in China. Dit was het gevolg van hogere volatiliteit in de obligatiemarkten en verwachte nieuwe regulering voor de behandeling van groene obligaties door Chinese banken."

"Daardoor zijn er meer emissies geweest luidend in euro, wat betekent dat het aandeel in euro luidende obligaties in het beleggingsuniversum voor groene obligaties met 4-5% is toegenomen in de afgelopen paar maanden.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie