Nieuws

DWS Aktien Strategie Deutschland-fonds weer open

Deutsche Asset Management heeft haar fonds DWS Aktien Strategie Deutschland weer geopend. In maart van vorig ging het fonds dicht omdat de maximale capaciteit was bereikt.

De beslissing om het fonds te sluiten had volgens de assetmanager niets te maken met behaalde resultaten maar met het vermogen onder beheer. De bovengrens was bereikt.

Fondsmanager Tim Albrecht is blij dat het fonds weer open is. "Met de maatregel hebben we gezorgd voor het behoud van de beste mogelijkheden om rendement te behalen. Tussen maart 2016 en juni 2017 bedroeg de uitstroom uit fondsen die vallen onder de Morningstar-categorie German Large Cap Equities, ruim 2 miljard euro. Ondanks de goede prestaties (plus 30% in een jaar) ontkwam ook DWS Aktien Strategie Deutschland niet aan een outflow van ongeveer 1 miljard euro."

Hij gaat verder. "De tijdelijke sluiting van het fonds betekende dat beleggers wel geld konden onttrekken uit het fonds, maar dat het fonds gesloten was voor nieuwe instroom. De marktwaarde van small- en midcapondernemingen, die een belangrijk deel vormen van de fondsportefeuille, is sinds de sluiting echter sterk gestegen. De dagelijkse verhandelbaarheid in dit segment is ook verbeterd. Dit is zeer belangrijk voor het behoud van het karakter van de strategie."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie