Nieuws

Centrale banken kunnen niet goed doen

Het ruime monetaire beleid van centrale banken deugde niet. Maar als er nu wordt verkrapt, dan leidt dat tot een recessie. Is getekend: Bill Gross.

Het risico van een nieuwe recessie ligt op de loer als de centrale banken hun huidige verruimingspolitiek terugdraaien en omzetten in een verkrappingsbeleid. Deze waarschuwing uit Bill Gross van het Global Unconstrained Bond fonds van Janus Henderson Investors in zijn laatste Investment Outlook.

Gross is altijd al kritisch geweest over de manier waarop centrale banken met het opkopen van obligaties hebben getracht om de kredietcrisis te bezweren. Gross noemde het een ‘wanhopige poging om de wereldeconomie te redden’. In totaal hebben centrale banken inmiddels voor 15 biljoen dollar aan obligaties opgekocht.

Volgens Gross is beloofd dat het opkoopprogramma tijdelijk was, maar hij ziet grote overeenkomsten met compulsieve eters en drinkers, die ook niet moe worden te beloven dat matiging spoedig volgt.

Na het feest komt...

Maar erger nog, volgens Gross is het beleid van de centrale banken van de Verenigde Staten, Europa en Japan gebaseerd op verouderde economische modellen. Wat er in werkelijkheid is gebeurd is dat het traditionele kapitalisme is vervormd door de overvloed van beschikbaar geld, aldus Gross. "De consequenties van dat beleid zullen nog jaren worden gevoeld. Veel individuen en bedrijven kunnen hun schulden eenvoudig niet terugbetalen. De wereldwijde economie is afhankelijk geworden van de lage kortetermijnrente."

Gross schrijft verder dat in veel landen de goedkoop-geld-politiek is gebruikt om feest te voeren. Als dat monetaire beleid omslaat en de rente zal stijgen, komen veel van deze landen in de problemen, hetgeen leidt tot een wereldwijde recessie. Zelfs een normalisatie van de rente kan dat al tot gevolg hebben, meldt Gross.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie