Guido Corbeau is Consultant Alternatieve beleggingen bij AF Advisors in Rotterdam. Daarvoor was hij analist bij dezelfde firma en bij BNG. Corbeau heeft een Master Finance & financial management services van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nieuws

De tien beste high yield-obligatiefondsen

Allocatie naar high yield-obligaties is zeer lucratief geweest. Over de afgelopen acht jaar was het totale rendement ruim 250%, S&P 500 deed 100% in die tijd. AF Advisors zet de beste high yield-obligatiefondsen op een rij.

Allocatie naar high yield-obligaties is zeer lucratief geweest. Sinds 2009 hebben de wereldwijde high yield-obligatiemarkten jaarlijks positieve rendementen laten zien. Over de afgelopen acht jaar was het totale rendement ruim 250%. Ter vergelijking, het rendement van veiligere (investment grade) bedrijfsobligaties was in dezelfde periode met (ook een indrukwekkende) 100% veel lager.

Interessant is welke high yield-obligatiefondsen het best hebben geprofiteerd van de gunstige marktomstandigheden van de afgelopen jaren. AF Advisors heeft de beste fondsen op een rij gezet: 

Ranking Fonds Aanbieder Toelichting ranking
1 PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Inst Pimco Hoog driejaars rendement en laagste kosten
2 UBAM Global High Yield Solution UBP Hoogste rendementen op drie en vijf jaar
3 Robeco High Yield Bonds Robeco Hoog driejaars rendement en laag risico
4 Principal High Yield Principal Goede resultaten op drie en vijf jaar
5 Fidelity Global High Yield Fidelity Laag risico en stabiele rendementen
6 JPM Global High Yield Bond J.P. Morgan AM Lage kosten en hoog driejaars rendement
7 AXA WF Glb High Yield Bonds AXA Lage kosten en laag risico
8 Kames High Yield Global Bond Kames Goede resultaten op drie en vijf jaar
9 AB FCP I Global High Yield Alliance Bernstein Laag risico en stabiele rendementen
10 iShares Global HY Corp Bd ETF iShares Laagste kosten en laagste risico

NB: AF Advisors heeft de beleggingsfondsen die beleggen in high yield-obligaties aan strenge selectiecriteria onderworpen. Naast de gebruikelijke factoren als rendement, risico en kosten, is tevens gekeken naar de cashflows, informatievoorziening en de consistentie van de prestaties van het fonds. De prestaties van de fondsen zijn over een periode van zowel drie als vijf jaar bekeken. AF Advisors maakt daarbij geen onderscheid tussen actief en passief beheerde fondsen of tussen beleggingsstijlen. Ondanks mogelijke verschillen in liquiditeit en kosten zijn beleggingsfondsen en ETF’s immers uitwisselbare alternatieven bij het samenstellen van een portefeuille. Daarnaast alloceren beleggers doorgaans naar asset class en niet zozeer op basis van eenbeleggingsstijl. De valuta van de beleggingsfondsen in de top 10-ranking zijn niet afgedekt. 

De opkomst van high yield-obligaties

Het ontstaan van de high yield-markt gaat terug naar de jaren 1970 in de Verenigde Staten. De toename van de zogenaamde fallen angels zorgde voor het ontstaan van een nieuwe markt. Fallen angels zijn bedrijven waarvan de kredietwaardigheid is gedaald van investment grade (BBB- of hoger) naar junk bond (BB+ en lager) status.

Vanaf de jaren 1980 werden high yield-leningen voornamelijk gebruikt voor leveraged buy-outs, nu vooral door bedrijven om kapitaal op te halen. Het voordeel van high yield-obligaties ten opzichte van andere obligaties is dat ze door de kortere looptijden en een hogere risicopremie beter bestand zijn tegen het afbouwen van fiscale stimulering.

Echter, in slechte economische tijden presteren obligaties met een lagere kredietwaardigheid aanzienlijk slechter. High yield-obligaties gedragen zich in diverse marktomstandigheden vergelijkbaar als aandelen. Dit beeld is tevens terug te zien in de correlatie tussen beide beleggingscategorieën.

De tien beste beleggingsfondsen

High yield-obligaties zijn een asset class waar de actieve fondsmanager waarde kan toevoegen. Passieve fondsen laten, ondanks lagere kosten en de te verwachten hogere liquiditeit, rendement liggen. Indexfondsen beleggen vaak in het liquide deel van een index en maken bij het samenstellen vaak gebruik van marktkapitalisatie, met als gevolg dat er het meeste wordt belegt in partijen met de grootste hoeveelheid uitstaande schulden.

High yield-obligaties zijn erg afhankelijk van de economische situatie. Indexproducten laten tijdens volatiele markten hogere tracking errors zien door de grotere hoeveelheid transacties die gemoeid zijn tijdens het herbalanceren.

Daarnaast ligt het aantal wanbetalingen tijdens slechte marktomstandigheden aanzienlijk hoger dan normaal. Goede kredietanalyses en kennis van de markt zijn voor het behalen van goede resultaten van essentieel belang. Dit beeld is ook zichtbaar in de top 10-ranking, alleen het laatste fonds heeft als doel om een index te repliceren.

Ranking Fonds Aanbieder Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar Standaarddeviatie 3 jaar Lopende kosten factor
1 PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Inst Pimco 12,11% 9,79% 9,03 0,55%
2 UBAM Global High Yield Solution UBP 12,35% 11,91% 9,20 0,71%
3 Robeco High Yield Bonds Robeco 12,31% - 8,13 0,68%
4 Principal High Yield Principal 11,56% 11,22% 9,09 0,82%
5 Fidelity Global High Yield Fidelity 11,57% 10,08% 8,10 1,08%
6 JPM Global High Yield Bond J.P. Morgan AM 11,89% 9,52% 8,90 0,60%
7 AXA WF Glb High Yield Bonds AXA 11,27% 10,07% 9,34 0,86%
8 Kames High Yield Global Bond Kames 11,48% 10,19% 9,06 0,86%
9 AB FCP I Global High Yield Alliance Bernstein 11,43% 9,90% 8,56 0,86%
10 iShares Global HY Corp Bd ETF iShares 8,51% - 7,41 0,55%

Bron: Morningstar Direct. Brutorendementen: rendement voor aftrek van belastingen en kosten.

Pimco de beste

Het best presterende beleggingsfonds is van de grootste obligatiebelegger ter wereld, Pimco. Het fonds laat op zowel drie als vijf jaar goede resultaten zien tegen een acceptabel risico. Daarnaast heeft het fonds de laagste kosten van de actieve fondsen in de top 10-ranking.

De fondsmanager heeft over de afgelopen jaren laten zien dat het goed presteert in diverse marktomstandigheden. Het team was er in 2015 op tijd bij om van de problemen in de energiesector te kunnen profiteren. Verder wordt er in vergelijking met andere fondsen voor een groter deel in obligaties met een hogere kredietwaardigheid belegd.

Dit fonds wordt op de voet gevolgd door UBAM Global High Yield Solution. Het fonds heeft een iets offensievere aanpak dan het PIMCO fonds. De strategie focust zicht meer op bedrijven met een lagere kredietwaardigheid en kan gebruik maken van extra hefboomfinanciering. Dit beeld is ook terug te zien in de rendementen.

Ondanks de focus op lagere kredietwaardigheid, is het risico niet veel hoger dan dat van andere fondsen. Robeco High Yield sluit de top 3 af met een van de beste driejaars rendementen. Het ervaren team heeft de voorkeur voor een portefeuille met veel namen en selecteert obligaties via een bottom-up aanpak.

Naast het behalen van goede rendementen is het beperken van risico net zo belangrijk. De portefeuille managers hebben de vrijheid om een deel van de portefeuille in investment-grade-obligaties te beleggen. Deze aanpak zorgt er mede voor dat het risico van het fonds bij de laagste behoort van de top 10-ranking.

Diversificatie en risicobeperking

Het meer onbekende Principal bekleedt met zijn high yield-strategie de vierde plaats. Het fonds hanteert een beleggingsbeleid waarbij zowel top-down als bottom-up naar bedrijven wordt gekeken. Aanvullend maakt het team gebruik van een actief risicomanagementbeleid waar diversificatie en het aanhouden van voldoende liquiditeit belangrijke factoren zijn.

Fidelity, J.P. Morgan AM en AXA richten zich ook op het beperken van het risico. Fidelity richt zich vooral op diversificatie in verschillende sectoren en het aanhouden van voldoende liquiditeit om eventuele schokken in de markt op te kunnen vangen. J.P. Morgan AM alloceert juist een deel van de portefeuille naar de veiligere obligaties met een hogere kredietwaardigheid dan high yield.

AXA richt zich naast diversificatie vooral op het beperken van het renterisico door te beleggen in obligaties met korte looptijden. Alle vier de fondsen laten goede rendementen zien met een acceptabel risicoprofiel. Daarnaast was Fidelity als enige nog beter in staat om het risico verder te beperken.

ETF blijft achter

Naast Robeco heeft de nummer acht ook een Nederlands tintje. Kames Capital is een 100% dochter van de verzekeraar Aegon. Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille dat zich focust op bedrijven met een solide bedrijfsmodel. Het idee hierachter is dat bedrijven met voorspelbare kasstromen aantrekkelijke rendementen bieden.

Deze zienswijze heeft tot gevolg dat het fonds zich voornamelijk richt op de defensievere sectoren. Een ander beeld is juist zichtbaar bij AB Global High Yield. De Amerikaanse vermogensbeheerder richt zich op een breed gespreide portefeuille met meer vrijheid waar zowel in ontwikkelde als opkomende markten wordt belegd. Het team is vrij in zijn keuzes en kan actief switchen tussen verschillende sectoren, kredietwaardigheid en looptijden. Op de langere termijn hebben beide strategieën tot goede resultaten geleid.

De laatste plaats is voor het enige passieve fonds in de ranglijst. Hoewel de kosten en het risico lager zijn dan bij de andere beleggingsfondsen blijft, het rendement van de iShares ETF ruim achter. Het lagere risico is conform de bovenstaande grafiek die de lage volatiliteit toont van de index over de afgelopen drie jaar.

Minder gevoelig rentewijzigingen

Obligaties zijn zoals bekend zeer gevoelig voor renteveranderingen. Een rentestijging zorgt voor een prijsdaling van de obligatie. Daarnaast zorgen renteveranderingen voor extra volatiliteit op de financiële markten. Stijgende rente is overigens niet zonder meer een slecht teken voor high yield-obligaties.

Normaal gesproken worden rentes verhoogd als het goed gaat met de economie. Bedrijven zijn door de stijgende winsten beter in staat om hun schulden terug te kunnen betalen. Verder gaan in goede marktomstandigheden minder bedrijven failliet en dat heeft weer een positieve invloed op de spreads.

De lagere spreads zorgen ervoor dat bedrijven zich eerder gaan herfinancieren. Tijdens het aantrekken van nieuwe leningen dienen de oude leningen te worden terugbetaald inclusief een boete voor het vervroegd aflossen. Dit zorgt voor extra rendement. Daarnaast heeft high yield een lagere duratie dan bijvoorbeeld investment-grade obligaties en zijn ze daardoor minder gevoelig voor rentewijzigingen.

Amerikaanse high yield-obligaties duur

Echter vooral Amerikaanse high yield-obligaties zijn op dit moment erg duur. De spread ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties behoort tot het laagste niveau ooit. De vraag is dan ook hoe beleggers zullen reageren op de renteverhogingen en welke impact dit zal hebben op de aantrekkelijkheid van deze beleggingscategorie.

Ondanks dat blijft high yield voor de komende periode nog steeds interessant. De verwachting is dat beleggingsfondsen met een actieve strategie die duidelijke keuzes maken op het gebied van allocaties en looptijden en zodoende door voldoende spreiding de totale hoeveelheid risico weten te beperken, de komende tijd nog steeds aantrekkelijke resultaten zullen laten zien.

 

Guido Corbeau is Consultant bij AF Advisors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus