Nieuws

BlackRock: beleggers nemen onvoldoende risico

Volgens Richard Turnhill van BlackRock zijn beleggers te bezorgd. "De hoge aandelenwaarderingen zijn geen probleem, zolang de volatiliteit laag blijft."

Een opmerkelijke mening van Richard Turnhill, Chief Investment Strategist van BlackRock. Beleggers nemen volgens hem tegenwoordig te weinig risico. Vooral beleggingen in aandelen schieten tekort. BlackRock is niet zo maar een bedrijf. Met een belegd vermogen van 5300 miljard dollar is het de grootste belegger ter wereld.

Vanwaar die risico-aversie? Turnhill denkt dat beleggers de schrik van de kredietcrisis nog altijd niet te boven zijn. Daarnaast speelt volgens hem het feit dat de volatiliteit de afgelopen jaren zo laag was.

Maar volgens Turnhill maken beleggers zich onterecht zorgen over een mogelijke stijging van de volatiliteit, ook al bevindt deze zich op een historisch laag niveau. Afgelopen woensdag noteerde de CBOE volatiliteitsindex voor de S&P 500 een niveau van 10.35.

Dat is aanzienlijk lager dan het historisch gemiddelde van 18.82. DE AEXVola doet thans 11,12 punten. Op het hoogtepunt - of dieptepunt natuurlijk - van de kredietcrisis naderde de Amsterdamse VIX de 90 puntengrens. 

Hoge waarderingen?

Volgens Turnhill zijn er geen voor de hand liggende redenen te bedenken waardoor de aandelenindices in ontstuimig weer terecht zouden komen. De kans op een economische crisis is laag, aldus de BlackRock-strateeg. Ook de banken, de oorzaak van de laatste grote crisis, staan er volgens hem veel beter voor. "Mocht er een bank in de problemen komt, dan is de kans gering dat dit opnieuw tot een bankencrisis leidt."

De historische waardering van aandelen is echter hoog. Dit heeft volgens Turnhill deels te maken met de lage volatiliteit. "Als de huidige lage volatiliteit aanhoudt, is er geen reden om je zorgen te maken over deze waarderingen."

Waarmee hij maar wil zeggen dat het iet verstadig is om de aandelenmarkten te mijden. Bovendien, zo eindigt hij zijn betoog: "Beleggers, vooral professionele beleggers, hebben risicovolle investeringen nodig om hun financiële doelen halen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022