Nieuws

Grote beleggers betalen minder hoge prestatievergoeding

Onderzoek van DNB toont aan dat grotere en meer gespecialiseerde pensioenfondsen meer gebruik maken van prestatievergoedingen. Bovendien betalen zij minder prestatievergoeding voor dezelfde prestatie van een vermogensbeheerder.

Dit geldt in het bijzonder bij alternatieve beleggingscategorieën. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze pensioenfondsen een betere onderhandelingspositie in deze markt hebben door hun schaalgrootte of expertise in vergelijking tot kleinere en minder gespecialiseerde fondsen, aldus de centrale bank in het onderzoek

"Nederlandse pensioenfondsen betalen omvangrijke prestatievergoedingen aan vermogensbeheerders. Een prestatievergoeding is een extra beloning die een vermogensbeheerder krijgt als deze een rendement realiseert boven een bepaalde drempelwaarde of benchmark."

Meer betalen, maar meer rendement

"Dit type vergoedingen komt met name voor bij actieve beleggingsstrategieën en bij alternatieve beleggingscategorieën zoals hedgefondsen en private equity. Nederlandse pensioenfondsen betaalden in 2015 in totaal 1,5 miljard euro aan dergelijke prestatievergoedingen. Dit wordt gefinancierd uit het extra rendement dat deze beleggingen opleveren."

De hoogtes van de prestatievergoedingen verschillen per beleggingscategorie, aldus DNB. Voor private equity en hedgefondsen worden doorgaans hoge prestatievergoedingen betaald. Over de jaren 2012-15 werd per jaar gemiddeld 0,69% van het in de betreffende categorie belegde vermogen betaald voor private equity en 0,87% voor hedgefondsen.

Voor de traditionele beleggingscategorieën was de gemiddelde prestatievergoeding slechts enkele honderdsten van een procent. Nederlandse pensioenfondsen hebben over een periode van vier jaar een gemiddeld totaal endement behaald van 9,72%.

Het overrendement, dat is het totaal rendement minus alle beleggingskosten (zoals prestatievergoedingen) en het rendement op een benchmark, was met 1,40%het hoogste voor private equity.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen