Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Nieuws

Pas op voor de centrale banken!

NN IP ziet de spanning tussen positieve macro-economische ontwikkelingen en monetaire verkrapping als de belangrijkste uitdaging voor beleggers.

Valentijn van Nieuwenhuijzen (zie foto), onlangs benoemd tot CIO van NN IP (het wachten is nog op goedkeuring van de toezichthouder), is bijzonder te spreken over het macrobeeld van de mondiale economie. Dat ziet er beter uit dan in de afgelopen jaren. Er is volgens hem sprake van evenwichtige economische groei, goede omstandigheden in de arbeidsmarkt en een grote investeringsbereidheid van bedrijven.

Van Nieuwenhuijzen: “De positieve draai die ergens midden vorig jaar in de conjunctuur ontstond, die volledig los staat van alle politieke onrust rondom Trump en de Brexit, is breed gedragen. Wij zien die economische opleving voortduren, maar zien wel verschil in intensiteit.”

Maar zo waarchuwt hij: “Centrale banken moeten de kracht van de huidige economische opleving juist zien in te schatten om hun monetaire beleid op af te kunnen stemmen.” 

Minder politieke risico's

Het goede nieuws is dat aan de politieke kant de risico’s zijn gedaald. Volgens Van Nieuwenhuijzen is een van de belangrijkste lessen van de afgelopen twaalf maanden geweest dat altijd scherp moet worden gekeken of er sprake is van een politieke of een economische crisis.

Soms (zoals tijdens de eurocrisis) speelt politiek een grote rol in een economische crisis, maar lang niet altijd trekken financiële markten er zich wat van aan. “Als we vorig jaar de politieke keuzes juist hadden voorspeld en daarop met uiterste voorzichtigheid hadden gehandeld, dan zouden we veel geld hebben verloren.”

Ook dit jaar zijn de politieke dreigingen, met eerst de angst voor protectionisme en geopolitieke conflicten van Trump en later rond de Nederlandse en vooral de Franse verkiezingen, ten goede gekeerd, zo constateert Van Nieuwenhuijzen.

“Als we vorig jaar de politieke keuzes juist hadden voorspeld en daarop met uiterste voorzichtigheid hadden gehandeld, dan zouden we veel geld hebben verloren”

Balanceeract centrale banken

Maar risico’s op het gebied van monetair beleid zijn juist toegenomen, aldus van Nieuwenhuijzen. “De hoop dat in de Verenigde Staten budgettair beleid, belastingverlagingen en infrastructurele investeringen extra steun aan de economie zouden geven, is wat weggeëbd. Nu is de grote vraag hoe het beleid van centrale bankiers eruit gaat zien en tot welke marktonzekerheid dat leidt.”

“Centrale bankiers staan meer dan ooit voor de lastige opgave om de juiste balans te vinden tussen positieve macro-economische ontwikkelingen enerzijds en verkrappend monetaire beleid anderzijds”

Van Nieuwenhuijzen is optimistisch dat de centrale banken deze balanceeract tot een goed einde zullen brengen. Letterlijk: “Ik verwacht dat zij genoeg rekening zullen houden met alle marktgevoeligheden, dus hun kwantitatieve verruiming op een geleidelijke manier gaan terugdraaien. Daarbij zal veel afhangen van de ontwikkeling van het ingezette economische herstel.”

Verschillend beleid

De voornaamste steun voor de markt van de afgelopen twaalf maanden was de versnelling in dat herstel. Beleggers vragen zich nu af of die trend zich voortzet of juist gaat afvlakken, vervolgt Van Nieuwenhuijzen. “De Verenigde Staten lopen duidelijk voor op Europa, zowel qua economisch herstel als op het gebied van monetair beleid. De VS zitten in de meer afvlakkende fase, Europa juist in de versnellende. Dat zie je terug in het beleid van de centrale bankiers. De Europese Centrale Bank zit in het stadium waarbij elke maand nog steeds extra aankopen worden gedaan waardoor de balans blijft groeien. De ECB heeft de intentie om ergens volgend jaar te stoppen met die extra obligatieaankopen en zo een halt toe te roepen aan verdere balanstoename.”

De Amerikaanse Fed daarentegen is al begonnen met de afbouw van kwantitatieve verruiming en begint zich nu ook af te vragen of ook de obligatieaankopen uit het verleden moeten worden terugschroefd. "De Fed houdt die balans nu al een aantal jaren stabiel door aankopen uit het verleden nog elke keer door te rollen," vertelt Van Nieuwenhuijzen. "Ze hebben nu laten doorschemeren om hier eind dit jaar of begin volgende jaar mee te willen stoppen zodat de balansgrootte afneemt."

Van Nieuwenhuijzen voorziet voor de Verenigde Staten dit jaar nog één rentestijging met volgend jaar nog eens drie verhogingen. “Wij zijn duidelijk agressiever dan de markt.”

Extra onzekerheid

Hoewel de VS en Europa in verschillende stadia zitten, neigen beiden naar minder verruiming of verkrapping. Met dat gegeven sluit Van Nieuwenhuijzen niet uit dat financiële markten daar onrustig van worden. “De angst voor krapper monetair beleid is vaak als eerste zichtbaar met dalende prijzen in de obligatiemarkten en het kan aandelenmarkten periodiek wat onder druk zetten, maar het zal het wereldwijde economisch herstel niet omver kegelen.”

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie