Nieuws

Gevraagd: meer smallcap-beleggingsproducten

Pensioenfondsen investeren meer in smallcap-beleggingsproducten. Als de vraag blijft toenemen, schiet het aanbod straks tekort.

Dat zegt Raina Oberoi, verantwoordelijk voor Equity Applied Research bij MSCI. Volgens Oberoi schieten pensioenfondsen nog altijd tekort waar het gaat om hun beleggingen in zogenoemde smallcap-fondsen. In de algemene MSCI ACWI IMI index – waar alle grote, middelgrote en kleinere bedrijven zijn verzameld waarin wereldwijd belegd kan worden – vertegenwoordigen de kleinere bedrijven 14%.

Dat is veel meer dan wat pensioenfondsen op dit moment beleggen. Volgens Oberoi zijn er goede redenen voor pensioenfondsen om in kleinere bedrijven te beleggen. Ze worden aangetrokken door het historisch gezien relatief hoge rendement van dit soort fondsen. Maar ook vanuit het oogpunt van diversificatie is het een aantrekkelijke belegging.

Het aantal smallcap-fondsen is in het afgelopen decennium sterk gegroeid. Het totale aantal fondsen voor kleinere bedrijven is in de periode van 2006 tot 2016 opgelopen van 785 naar 1310. Het leeuwendeel van deze fondsen focust op de Verenigde Staten. Daar is het aantal fondsen in deze periode gestegen van 574 naar 836.

Gat tussen vraag en aanbod

Hoewel ook het aantal fondsen buiten de Verenigde Staten fors is gestegen, vermoedt Oberoi dat de aanhoudende vraag van pensioenfondsen het aanbod van deze fondsen overstijgt. Ze gaat er daarbij van uit dat pensioenfondsen op termijn 14% van hun totale aandelenbeleggingen richting kleinere bedrijven zullen alloceren, het aandeel van deze bedrijven in de algemene MSCI.

Dit zou betekenen dat pensioenfondsen 2346 miljard dollar in dit soort fondsen zouden gaan beleggen. Volgens Oberoi wordt dit evenredig verdeeld over de Amerikaanse markt en de rest van de wereld. Op dit moment wordt er al ruim 200 miljard in dit soort fondsen belegd. De capaciteit van de fondsen is ook nog ongeveer 200 miljard.

Al rekenend concludeert Oberoi dat er behoefte is aan fondscapaciteit van 750 miljard dollar. Oberoi ziet twee mogelijkheden. Financiële instellingen kunnen veel meer  smallcap-beleggingsfondsen gaan creëren. Of pensioenfondsen maken meer gebruik van indexfondsen die op de vraag inspelen. Zij geeft geen voorkeur. Het is volgens Oberoi aan de fondsbeheerders om het gapende gat tussen vraag en aanbod te dichten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie