Nieuws

NN IP eist groene obligaties mét analyse kwantitatieve impact

Om de belangstelling van beleggers te vergroten zouden groene obligaties volgens NN IP ook kwantitatieve prestatie-indicatoren moeten bevatten.

Om de belangstelling van beleggers te vergroten zouden de uitgevers van groene obligaties volgens NN IP de vrijwillig te hanteren richtlijnen voor groene obligaties, zoals de Green Bond Principles, ook kwantitatieve prestatie-indicatoren (KPI’s) moeten bevatten. 

Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengsten niet worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, maar uitsluitend voor projecten die een positieve impact op het milieu hebben. Als bedrijven, die groene obligaties uitgeven, KPI’s in hun jaarverslagen opnemen, kunnen beleggers de impact van deze obligaties op het milieu goed beoordelen. Die transparantie zal deze obligaties voor beleggers aantrekkelijker maken, aldus Bram Bos, senior portfoliomanager voor Sustainable Credits en Green Bonds bij NN IP.

De Green Bond Principles (GBP) van de International Capital Markets Association (ICMA) zijn vrijwillig toe te passen procesrichtlijnen die zijn bedoeld om de markt voor groene obligaties op een integere manier te ontwikkelen door meer duidelijkheid te geven over de manier van emitteren. Het NN Euro (L) Green Bond Fund, geïntroduceerd in februari 2016, houdt voortdurend in de gaten of deze richtlijnen worden nageleefd en verwijst in zijn performanceverslagen naar de impact op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Gezocht: duidelijke code

Hoewel emittenten van groene obligaties volgens de GBP al minimaal jaarlijks moeten rapporteren over de projecten die zij financieren, gelden er volgens NN IP geen eisen of richtlijnen om de werkelijke impact op het milieu, zoals gegevens over de jaarlijkse besparing op de uitstoot van broeikasgassen of het waterverbruik. De verwachting is dat de ICMA haar principes vandaag, op 14 juni, op de jaarlijkse conferentie in Parijs zal vernieuwen. NN IP hoopt dat dan ook kwantitatieve KPI's worden meegenomen. 

Bram Bos: “Groene obligaties hebben een directe en meetbare impact op het milieu. Veel beleggers in groene obligaties willen weten wat die impact is. Vandaag de dag, kunnen bedrijven rapporteren op basis van verschillende indicatoren en dit zorgt voor onduidelijkheid. Beleggers willen obligaties vergelijken en deze op basis van hun eigen normen uitsluiten of juist in de portefeuille opnemen. Als we een duidelijke code zouden hebben, zou dat de vraag naar groene obligaties vergroten en een belangrijke stimulans zijn voor een toename van het aantal emissies.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen