Nieuws

Pensioenfondsen zijn kwetsbaar voor cybercrime

Grote vermogens en veel privacy-gevoelige informatie: pensioenfondsen zouden zich beter moeten beschermen tegen cyberaanvallen.

Nederlandse pensioenfondsen zijn kwetsvaar voor een cyberaanval. Alertheid is noodzakelijk. Dit zeggen diverse specialisten in een artikel op de website AM:web.

De kwetsbaarheid heeft te maken met het enorme vermogen dat wordt beheerd door de Nederlandse pensioenfondsen. Voor de vijf grootste fondsen gaat het om een vermogen van 740 miljard euro. Daarnaast hebben de fondsen ook de beschikking over een aanzienlijke hoeveelheid persoonsgebonden vertrouwelijke informatie.

De combinatie van vermogen en vertrouwelijke informatie maakt de sector aantrekkelijk voor cybercriminelen, is de mening van onder andere risico-experts Floris van Rijn en Kevin van ’t Wout van Willis Towers Watson. Zij wijzen op het feit dat een cyberaanval voor veel schade kan zorgen in een sector waar vertrouwen cruciaal is.

Cyberverzekering

Het onderwerp is relevanter sinds de recente Wanna-cry ransomware aanval die ervoor zorgde dat veel netwerksystemen wereldwijd werden platgelegd. De meest voor de hand liggende gedachte is om een cyberverzekering af te sluiten. Deze kan de schade deels afdekken, bijvoorbeeld in de vorm van kosten voor juridische bijstand, een crisismanager, PR-diensten en IT-specialisten.

Maar dit is niet voldoende. Van Rijn en Van ’t Wout hebben een aantal tips voor pensioenfondsen en hun bestuurders. Zo adviseren zij om het cyberrisico op te nemen in een context van alle risico’s die een pensioenfonds loopt. Op die manier is het mogelijk om de verschillende risico’s te prioriteren en na te gaan waar eventueel geïnvesteerd moet worden.

Volgens de risico-experts van Willis Towers Watson is het van belang om bij het inschatten van het cyberrisico een onderscheid te maken tussen pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursondersteuning. Het betekent dat een pensioenfonds zich af moet vragen of er voldoende getrainde mensen zijn die weten hoe ze moeten handelen als er sprake is van een cyberaanval.

Ook cruciaal is het klaar hebben liggen van een draaiboek voor het geval er daadwerkelijk sprake is van een dergelijke aanval. En tenslotte moet worden afgevraagd of de digitale beveiliging up-to-date is.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen