Nieuws

Als high yield low yield wordt

High yield-obligatiebeleggers moeten oppassen. Zelden rendeerde high yield namelijk zo laag.

Het rendement op high yield- obligaties bevindt zich op een dieptepunt. Beleggers moeten oppassen, aldus Charlie Bilello in een blog voor Pension Partners.

Hij constateert dat het rendement op hoogrentende Europese obligaties nog nooit zo laag is geweest als de 2,67% die ze op dit moment opbrengen. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. Alleen als er zoiets is als een negatief bankroetniveau zullen beleggers volgens Bilello niet teleurgesteld worden over hun rendement.

Hoe anders was de situatie aan het eind van 2008. Toen was er onder beleggers een gevoel dat het einde van de wereld naderde, beschrijft Bilello. Het rendement op hoogrentende obligaties steeg naar 25,97%. Dat rendement was zo hoog omdat er een waar financieel Armageddon werd voorspeld waarin bedrijf na bedrijf om zou vallen.

Hele andere wereld

Dat gebeurde uiteindelijk natuurlijk niet. Beleggers in high yields profiteerden. Het gemiddelde rendement over de vijf jaar na eind 2008 was 23%. Het is een totaal andere wereld dan waar beleggers op dit moment tegen aankijken.

Het lage rendement voor Europese high yield-obligaties wordt veroorzaakt door het monetaire beleid van centrale banken. Maar het zorgt er tevens voor dat de kans groot is dat beleggers bedrogen uit zullen komen. Natuurlijk is het nog altijd mogelijk dat verwachte rendementen verder zullen dalen.

Dat was bijvoorbeeld de situatie in februari 2005, toen de markt een toenmalig dieptepunt bereikte van 5,38%. Toch leverden deze obligaties in de twee volgende jaren nog een totaal rendement op van 19%. Om daarna in te storten.

Het rendement tegen einde 2008 was minus 30%. De geschiedenis herhaalt zich nooit exact, zegt Bilello wijselijk, maar beleggers doen er goed aan zich ernstig te beraden voordat ze dit soort obligaties met lage rendementen aanschaffen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus