Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Nieuws

Nordea AM verwacht veel van bèta plus

Nordea AM, vooral bekend als actief belegger, gaat nu ook passief, maar dan wel op zijn eigen manier.

De roep van beleggers om minder actief wordt luider, ingegeven door ongeduld en een al jaren opgaande aandelentrend. Indexfondsen laten jaar na jaar goede resultaten zien en beleggers surfen graag mee op die golf. Zo ook Asbjørn Trolle Hansen, hoofd multi-assets van Nordea Asset Management.

Naast de wens tot hogere rendementen (met lagere kosten) wordt het passieve verzoek bij met name institutionele beleggers ingegeven door strengere wetgeving op het gebied van risiconeming. Het antwoord van de Scandinavische vermogensbeheerder op de vraag naar meer passief bestaat uit zijn bèta plus-strategieën.

Nordea AM heeft momenteel 217 miljard euro onder beheerd vermogen en staat bekend als een actief beheerder met een grote nadruk op risicobeheer. Portfolio’s worden opgebouwd door vooraf alle risicofactoren en mogelijke gevolgen voor de beleggersmarkt te analyseren.

Passief kan ook actief zijn

Actief zoekend naar resultaatgerichte oplossingen die in goede én slechte tijden stabiele rendementen genereren, gaat Nordea AM dus een stukje overstag met bèta plus. Trolle Hansen nuanceert: “De selectie van kansen op het genereren van alpha is onderdeel van actief beheer. Er zijn sectoren waar we met bèta plus waarde kunnen toevoegen door af te wijken van de gewogen marktkapitalisatie van een benchmark.”

In de Amerikaanse aandelenmarkt bijvoorbeeld, waar een relatief klein aantal bedrijven groot gewicht in de index heeft, maakt het volgens hem moeilijk om extra rendement te genereren met actieve individuele aandelenselectie. "Daarom zijn we bèta plus-strategieën gaan toepassen, die overigens vaak de onderliggende indices verslaan. Bij wereldwijde en Europese aandelen vormen bèta plus oplossingen vooral een aanvulling op actief beheer.”

Extra bèta kan ook gerealiseerd worden door naar andere factoren dan bedrijfsgrootte te kijken bij het bouwen van alternatieve indices. Trolle Hansen: "We kunnen ook kijken naar waarderingen en koers-winstverhoudingen van ondernemingen. Of door momentum en volatiliteit mee te nemen in ons streven naar het consistent genereren van toegevoegde waarde." 

"Noem het minder actief, maar ook met bèta plus blijven we zoeken naar alpha”

Ingegeven door ongeduld

Christophe Girondel, hoofd wereldwijde distributie bij Nordea AM, gaat dieper in op het waarom van bèta plus: “De markt is de afgelopen tien tot vijftien jaar veranderd. Bij actief beheer is drie tot vijf jaar een normale tijdshorizon, maar dat duurt steeds meer beleggers te lang. Koersen en financieel nieuws worden nu live op internet en apps gevolgd; vroeger bekeken beleggers dat pas ’s avonds op televisie of de volgende ochtend in de krant. De technologische revolutie heeft de tijdshorizon voor investeringen aanzienlijk ingekort. Mensen zoeken met minder risico, sneller resultaat. Dan zak je op de ladder een treetje van puur actief naar passief met een vleugje alpha en kom je uit op bèta plus.”

"Voeg daaraan toe dat het gevoel voor risico tijdens langdurig opgaande markten steeds meer afneemt," gaat hij verder. “Na verloop van tijd wordt de vraag steeds prangender waarom de rendementen van een actieve en stabiele belegging achterblijven bij de prestaties van beursindices. Ook daarom hebben we bèta plus in het leven geroepen.”

Actief blijft de baas

Op de vraag of er niet stiekem wordt gehoopt op een forse correctie, zodat investeerders beseffen dat de aandacht van Nordea AM voor risicobeheer niet zo maar is, antwoordt Trolle Hansen: “Natuurlijk niet, maar volatiliteit is inherent aan de markt. We leggen beleggers keer op keer ons actief risicospreidend beheer uit voor goed begrip van stabiel rendement. Wat echt telt is het bieden van veiligheid aan de belegger, vooral in tijden van negatief marktsentiment. Dat is waar we altijd naar streven, want ook in aandelenland heerst niet eeuwig rozengeur en maneschijn.”

Trolle Hansen ten slotte: "Maar willen beleggers in goede tijden iets meer resultaat met behulp van bèta plus-strategieën, dan nemen wij die wens mee in de ontwikkeling van nieuwe producten. Dat doen we zonder afbreuk te doen aan ons grote geloof in actief beheer, want daar ligt onze kracht en dat bewijzen we al jaren op rij."

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    Impact beleggen