Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Iedere belegger moet een game plan hebben

Assetmanager Amundi in gesprek met Nederlandse beleggers over actuele uitdagingen bij de invulling van beleggingsportefeuilles.

In een reeks van bijeenkomsten wisselen specialisten van Amundi van gedachten met Nederlandse beleggers over actuele beleggingsthema’s. De meest recente bijeenkomst met een selecte groep vermogensbeheerders en wealth managers had de uitkomst van de Franse presidentsverkiezingen en de invloed van politiek op je beleggingen als directe aanleiding.

Sinds Brexit en de verkiezing van Donald Trump kunnen beleggers ook (geo)politieke verrassingen toevoegen aan het lijstje van factoren om serieus rekening mee te houden. Al die onzekerheden vragen om een flexibeler en minder statische aanpak, betogen Eric Mijot en Claudia Panseri, respectievelijk Head of Strategy Research en portfolio manager Multi-Asset van Amundi, tijdens het rondetafelgesprek.

“Bij politieke gebeurtenissen die impact kunnen hebben, zoals verkiezingen, zorgen wij altijd dat we een game plan hebben,” zegt Panseri.

Anticiperen op risico’s

Mijot en Panseri geven tijdens het gesprek een kijkje in de keuken waar het Amundi-beleggingsbeleid tot stand komt. Goed anticiperen op mogelijke risico’s is daarbij de sleutel. “We richten ons in het game plan vooral op asset classes die het meest geraakt kunnen worden door onverwachte uitkomsten of waarvan de risicopremies volgens ons niet in lijn zijn met de waarschijnlijke uitkomsten.”

Volgens Panseri hoort risicomanagement de ruggengraat van het beleggingsproces te zijn en daar hoort bij dat je bescherming inbouwt tegen onvoorziene situaties. “We zijn altijd op zoek naar macro-economische hedges om onze portefeuilles te beschermen. Een goede hedge moet in onze ogen contrair zijn aan de consensus, liquide zijn en een asymmetrisch winstprofiel hebben.”

Zo’n asymmetrisch profiel houdt in dat er in de consensussituatie weinig verliezen optreden, maar dat er bij onverwachte uitkomsten veel winst wordt gemaakt. Hoewel politiek meer dan ooit terug is op de beleggersagenda, is - zeker in Europa - de grootste druk nu even van de ketel, sinds na de Nederlandse en Franse verkiezingen de opmars van anti-Europese partijen voorlopig lijkt gestuit. Volgens Eric Mijot kunnen beleggers zich weer, meer dan voorheen, richten op economische fundamentals.

Ook een dure aandelenmarkt biedt kansen

Voor de Nederlandse belegger blijft het de vraag hoe een aandelenportefeuille nu het beste kan worden ingericht, zeker nu het lijkt dat enkele markten relatief duur geprijsd zijn. Amundi ziet ook zeker kansen op aandelenmarkt. “Dit is een goed moment om weer eens goed naar de bedrijfswinsten in de eurozone te gaan kijken,” zegt Mijot. “De laatste twee crises (de eurocrisis en de grondstoffendip van 2012/2013 - red.) hebben een winstherstel in Europa voorkomen. Europese bedrijven zijn nu in een situatie waarin ze eindelijk wel kunnen gaan profiteren van de oplopende groei.”

De Europese aandelenmarkt is volgens Mijot dan ook aantrekkelijker dan de Amerikaanse, die in bubble territory verkeert. Wat niet wil zeggen dat je geen Amerikaanse aandelen moet hebben, zegt Panseri. “Zelfs als een markt gemiddeld genomen duur is, kun je nog hele mooie kansen vinden in specifieke deelmarkten, zoals bepaalde value-aandelen.”

“De dispersie binnen aandelenmarkten is op dit moment heel groot,” legt zij uit. “Sommige aandelen binnen een markt zijn heel duur, terwijl andere juist heel goedkoop zijn. Kijk maar eens naar de waardering van Amerikaanse aandelen als je categorieën als Low-Vol en technologie buiten beschouwing laat”

Vastrentend: bescherming zoeken

Maar de allergrootste zorg voor de deelnemers aan de discussie is en blijft de vastrentende markt. Panseri en Mijot zijn het er over eens dat deze markt op dit moment de grootste uitdagingen oplevert. Op zich is het uitbodemen van de rente nog geen rode vlag, maar Panseri houdt het wel scherp in de gaten. “De rentemarkt is riskanter, maar hogere obligatierendementen duiden ook op hogere groei en minder kans op deflatie.”

Het gesprek spitst zich al snel toe op de hamvraag: hoe ga je in je assetallocatie om met die stijgende rentes? “Om te beginnen hebben we onze algehele duration teruggebracht en we zoeken exposure in beleggingen die minder sterk reageren op de Amerikaanse yield curve, zoals linkers, high yield en aandelen,” zegt Claudia Panseri.

Het basisscenario van Amundi voorziet niet in een scherpe rentestijging met alle gevolgen van dien, maar omdat er wel een kans bestaat dat zo’n onverwacht scenario kan plaatsvinden heeft ze die risico’s toch gedeeltelijk afgedekt, onder andere met volatiliteitsinstrumenten en valutaposities.

Tot slot nog een opvallende waarschuwing: niet alleen obligatie-, maar ook aandelenbeleggers moeten de obligatierente goed in de gaten houden, zegt Mijot.“Een Amerikaanse recessie is voorlopig wel van de baan. Maar als de 10-jaars rente boven 3% uitkomt dan is voorzichtigheid geboden. In dat geval kan de correlatie tussen aandelen en obligaties omdraaien waardoor deze mogelijk geen bescherming meer biedt. Dit kan negatief uitpakken voor de aandelenmarkt.“

Lees meer

Outlook 2022