Nieuws

SNS stapt af van passief beheer

Beleggers van SNS Bank moeten binnenkort overstappen van indexfondsen van Actiam naar actief beheerde fondsen van ASN.

Passief beleggen is populair in de wereld, maar niet bij SNS Bank. Klanten van de bank kunnen vanaf deze maand niet langer beleggen in de indexfondsen van Actiam. SNS biedt alleen nog de actief beheerde duurzame fondsen van ASN aan. Dat meldt de vergelijkssite Beleggingsmatch.

De keus is opmerkelijk omdat de trend in het fondsbeleggen juist weg is van actief beheerde fondsen naar indexfondsen vanwege de lagere kosten die hieraan verbonden zijn.

Aan de andere kant sluit de beslissing van SNS wel aan bij een andere trend, namelijk dat steeds meer beleggers de wens uiten dat er alleen nog belegd wordt in bedrijven met hoge sociale, duurzame en bestuurlijke normen en waarden.

Klimaatneutraal

Een woordvoerder van SNS Bank heeft tegenover het blad Fondsnieuws toegelicht dat de verandering is ingegeven door de wens van De Volksbank (de holding waar SNS en ASN sinds de scheiding van de verzekeraar onder vallen, red.) om in 2030 klimaatneutraal te zijn. "Wij willen daarom graag duurzaam beleggen."

Tot nu toe konden de klanten van SNS via het zogenoemde profielbeleggen terecht bij indexfondsen van Actiam die weliswaar ook duurzaam zijn, maar volgens SNS minder duurzaam dan de mixfondsen van ASN.  Het gevolg is wel dat de kosten voor beleggers flink omhoog gaan.

50% hogere kosten

Door te beleggen in de ASN mixfondsen in plaats van de Actiam indextrackers stijgen de fondskosten van 0,3% naar 0,9%. Omdat SNS tegelijkertijd de service fee die klanten betalen aan de bank verlaagd van 0,5% naar 0,3 stijgen de beheerskosten per saldo met 50% tot 1,2%.

De ASN Mixfondsen bestaan in vijf verschillende varianten uiteenlopend van defensief tot zeer offensief, alle met een eigen mix van aandelen en obligaties. Daarnaast is het de bedoeling dat de klanten van SNS in de toekomst ook kunnen beleggen in het ASN Novib- en ASN Groenprojectenfonds.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's