Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Nieuws

Actief overtreft passief beheer bij obligaties

De actief-passief discussie is zinloos. In een puur actieve markt rijzen door gebrek aan goedkope concurrentie kosten de pan uit, en puur passief beleggen bestaat niet.

De ophef over actief of passief beheer is zinloos. In een puur actieve markt rijzen door gebrek aan goedkope concurrentie de kosten de pan uit en puur passief beleggen bestaat niet; er wordt in letterlijke zin dan niet gehandeld in een markt met louter copycats.

In de aanhoudende discussie over actief of passief beleggen zullen de beide kampen het dan ook nooit eens worden. Vaak spitst dit debat zich toe op aandelen, en komt passief als de winnaar uit de bus. Maar voor obligaties slaat de balans door naar actief. Uit onderzoek van de (actieve) vermogensbeheerder Pimco blijkt dat actieve obligatiemanagers het veel beter doen dan hun collega’s in de aandelensector.

Het onderzoek vergelijkt de prestaties van de drie belangrijkste obligatieklassen op basis van belegd vermogen. High yield, korte en middellange termijn presteerden in de afgelopen vijf jaar respectievelijk 84%, 81% en 60% van de actieve beheerders beter dan de mediaan passief beheerde fondsen. Bij aandelen onderpresteerden juist de drie grootste categorieën: groei- en waardeaandelen en large blends, die bestaan uit een mix van de eerste twee.

Actief beheer

Van alle actieve obligatiefondsen in de Verenigde Staten presteerde 63% de afgelopen vijf jaar beter dan hun passieve collegae, in vergelijking met een 43% betere score voor actief beheer bij aandelen. Dat betekent volgens de onderzoekers echter niet dat actieve obligatiemanagers het over de gehele linie beter doen.

Een groot aantal actieve obligatiebeleggers heeft rendement niet als hoofdstreven, stelt het onderzoek. Wereldwijd bestaat bijna de helft uit niet-economische beleggers, zoals centrale banken die obligaties opkopen om de markt van liquiditeit te voorzien. Of commerciële banken en verzekeraars die schuldpapier aanhouden vanwege boekhoudregels en andere regulering.

Als obligaties worden uitgesplitst tegen hun benchmarks, vallen de resultaten tegen van bijvoorbeeld high yield met maar 25% outperformance van actief beheer in de afgelopen vijf jaar. Maar nog altijd verslaat die categorie dus in 81% van de gevallen haar passieve peers.

Nabootsen index

Het nabootsen van de index lijkt in het geval van high yield niet gemakkelijk. Het rapport legt uit: “Waarschijnlijk verklaren lagere marktliquiditeit met hogere transactiekosten de moeilijkheidsgraad van het dupliceren van een high yield-benchmark. Sowieso biedt actief beheer van obligaties, als gehele categorie, meer voordelen dan bij aandelen.”

De meeste obligatie-indices worden maandelijks aangepast; bij aandelenindices is in de regel eenmaal per kwartaal of jaar het geval. Daarnaast worden veel vaker nieuwe obligaties dan nieuwe aandelen uitgegeven; 20% van de kapitalisatie van de totale obligatiemarkt bestaat elk jaar uit nieuwe effecten, terwijl nieuwe aandelen nog geen 1% van de marktkapitalisatie uitmaken.

Hierdoor bestaan aandelenindices vooral uit gevestigde, grote namen waarvoor informatie vrij verkrijgbaar is. Hogere researchkosten kunnen bij actief beheer daardoor minder verantwoord worden. Beleggers die enkel replica’s van aandelenindices zoeken, vinden een kosteffectievere manier van investeren dan juist in passief beheer.

Meer variëren

“Actieve obligatiebeheerders kunnen in verhouding tot actieve aandelenmanagers meer variëren met duration, de rentecurve en credit spreads. Ook door het gebruik van derivaten als valutaswaps, futures en credit default swaps kunnen investeringen gemaximaliseerd worden. Met dit pallet kunnen actieve obligatiebeheerders inspelen op carry, waarde en momentum,” aldus de onderzoekers.

Actief beheer resulteert in een efficiënte assetallocatie; passief voorkomt overinvestering in research en informatie door actief wordt. Actief geeft liquiditeit aan de markt, terwijl passief beheer aanzet tot een grotere kostenverlaging en markttransparantie.

De juiste balans hangt uiteindelijk af van de markt. Als het doel van actief beheer (een hoger rendement dan passief beheer) de middelen (hogere kosten) niet heiligt dan zoekt de markt een goedkoper passief alternatief. Zijn actieve rendementen hoger dan passieve, dan is de markt bereid daarvoor te betalen, aldus Pimco.

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen