Nieuws

Grote verschillen grondstofindices door frequentie herbalanceren

Indices voor grondstoffen laten zich moeilijk met elkaar vergelijken. De frequentie waarin ze herbalanceren verschilt aanzienlijk.

 Indices voor grondstoffen laten zich moeilijk met elkaar vergelijken. De frequentie waarin ze herbalanceren verschilt aanzienlijk. Dat blijkt uit een onderzoek van vermogensbeheerder Pimco waar de drie meest populaire grondstoffenindices naast elkaar worden gezet: de S&P Goldman Sachs GSCI Total Return index, de Credit Suisse Commodity Benchmark index en de Bloomberg Commodity Total Return index.

Ten eerste verschilt het aantal verschillende grondstoffen dat in de gaten wordt gehouden. Bij de S&P index gaat het om 24 verschillende grondstoffen terwijl Credit Suisse 30 verschillende grondstoffen volgt. De Bloomberg index volgt met 22 verschillende soorten de minste bodemproducten.

Een ander belangrijk verschil is de berekeningsmethode voor de index. Bij de Credit Suisse index gaat het om omzet, terwijl de S&P-index puur naar de productiehoeveelheid kijkt. De Bloomberg-index volgt een mengvorm. De index wordt voor een derde bepaald door de wereldwijde omzet, terwijl de index voor het overige wordt bepaald door de liquiditeit in de markt.

Herbalanceren

Een derde verschil is de mate waarin de indices worden geherbalanceerd. De index van Credit Suisse wordt maandelijks opnieuw samengesteld op basis van prijsveranderingen. Bij S&P spelen die geen rol en Bloomberg kijkt eens per jaar naar prijsveranderingen.

Voor alledrie de indexen geldt dat ze eens per jaar opnieuw worden samengesteld. De Bloomberg-index stelt limieten aan de maximale invloed van een bepaalde grondstof in de index. Dit mag nooit meer zijn dan 15%. Het minimum is 2%. Een grondstoffensector mag nooit meer dan een belang van 33% in de index hebben.

Voor beleggers betekent dit dat de Credit Suisse-index en Bloomberg-index minder snel een hoge concentratiegraad laten zien. Voor de Credit Suisse-index geldt immers dat deze regelmatig wordt herzien op basis van prijsbewegingen. Bij de Bloomberg-index gelden maxima. Dit kan er volgens Pimco voor zorgen dat deze indices meer gediversifieerd zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022