Nieuws

Bill Gross: Hoge economische groei VS is verleden tijd

Bill Gross zich af of er onder president Trump een groei van 3% kan worden verwacht. Hij denkt van niet.

Bill Gross, de beleggingsgoeroe van Janus Capital, begint zijn maandelijkse nieuwsbrief met een aantal ethische vragen.

  1. Zou je eerder je huisdier doden of een wildvreemd persoon?
  2. Of zou je je mobiele telefoon willen inleveren als je daardoor een jaar langer zou leven?

Juiste antwoorden zijn niet mogelijk, maar iedere vraag levert vrijwel zeker een levendige discussie op. De echte vraag waar Gross zich mee wil bezighouden is of de Trumpagenda het mogelijk maakt dat we terugkeren naar een tijdperk waar de economische groei jaarlijks 3% zal bedragen.

Het is een relevante vraag, want het antwoord is uiteindelijk bepalend voor ons beleggingsgedrag, legt Gross uit. De economische groei wordt volgens Gross uiteindelijk bepaald door de ontwikkeling van de productiviteit.

Te weinig investeringen

Er is geen eenduidige verklaring waarom die op dit moment slechts 0,5% bedraagt, terwijl voor de kredietcrisis sprake was van een gemiddelde groei van de productiviteit van 2%.

De econoom Robert Gordon van Northwestern University denkt dat de lagere productiviteitsgroei verklaard wordt doordat alle eenvoudige manieren om de productiviteit te vergroten – denk aan elektriciteit – vorige eeuw zijn ingevoerd.

Anderen denken dat de gebrekkige investeringen van de afgelopen jaren tot gevolg hebben dat de productiviteitsgroei wel moest stokken.

Vergrijzing speelt ook rol

Maar er zijn ook optimisten die denken dat de ware gunstige effecten van het gebruik van mobiele telefoons of de voortschrijdende inzichten op het gebeid van medische technologie op termijn effect zullen hebben.

Er is in hun ogen slechts sprake van een tijdelijke hapering van de productiviteitsgroei. Het IMF concludeert in een recent rapport dat de productiviteitsdaling het gevolg is van de kredietcrisis.

De lagere wereldhandel en de lage en zelfs negatieve rente zorgt ervoor dat er vooral in risicomijdende activiteiten wordt geïnvesteerd. De vergrijzende bevolking speelt ook een rol.

3% is niet reëel

Deze bevolkingsgroep consumeert alleen meer in de gezondheidszorg. Andere sectoren lijden daardoor. Gross denkt niet dat er een juist antwoord te geven is. Hij neigt echter naar het scenario waarin een 3% groei niet reëel is.

Daardoor zijn aandelen in zijn ogen op dit moment te duur, en houden obligatiemarkten in zijn ogen rekening met een te hoge groei. Die hoge groei behoort volgens Gross tot de voltooid verleden tijd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie