Nieuws

Doomsday voor hedgefunds

Het gaat niet goed met hedgefondsen. Maar het kan erger. Een derde van het beheerde vermogen stroomt mogelijk weg.

Het gaat niet goed met hedgefondsen. Maar het kan erger. Een derde van het beheerde vermogen stroomt mogelijk weg. Dat blijkt uit een rapport van de Boston Consulting Group (BCG) waaruit Institutional Investor citeert.

De consultant beschrijft drie mogelijke scenario’s over de toekomst van de sector. In het meest zwartgallige scenario verdwijnt 30% van een totaal beheerd vermogen van 3.000 miljard dollar.

De tegenvallende resultaten uit het recente verleden helpen natuurlijk niet. Maar er is ook sprake van toenemende concurrentie. Niet alleen in de vorm van goedkope indexfondsen, maar ook van private equity-partijen die zich op de aandelenhandel storten. Dit zal er onder alle omstandigheden voor zorgen dat de hedgefonds sector onder druk komt te staan in de komende jaren.

Somber scenario

Het meest sombere scenario zal werkelijkheid worden als de tegenvallende resultaten van de sector de komende jaren aanhouden. In de afgelopen vijf jaren presteerden zowel gewone obligatieportefeuilles als ook gewone aandelenportefeuilles beter dan een gemiddeld hedgefonds. Veel hedgefondsen zullen verdwijnen als de prestaties niet verbeteren. Maar ook bij de fondsen die overblijven zijn de gevolgen groot.

De gemiddelde beloning voor hedgefondsbeheerders zal met 30% dalen. Er zal vooral sprake zijn van een vaste beloning en nog nauwelijks van een prestatievergoeding in de vorm van een bonus.

In het meest optimistische scenario stijgt het beheerd vermogen van de hedgefondsen naar 3.500 miljard dollar. Dat zal vooral ten goede komen aan een aantal grotere en rijkere fondsen, beschrijft BCG. De fondsen met gemiddelde prestaties blijven nog altijd onder druk staan en de gemiddeld beloning daalt nog altijd met 10%.

Hedgefonds van de toekomst 

Hoewel het toekomstbeeld over het algemeen redelijk somber is, geeft BCG beheerders van hedgefondsen een aantal adviezen. Het ‘hedgefonds van de toekomst’ omarmt technologische mogelijkheden, focust puur op de belangen van beleggers en moet veel efficiënter gaan opereren. Dat laatste is met name belangrijk met het oog op de mogelijkheid om schaalvoordelen te behalen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie