Nieuws

Actiam gaat voor waterneutraal

Watertekort en watervervuiling bedreigen (ook) de toekomst van de mensheid. Actiam gaat daar wat aan doen.

Nu klimaatneutraal beleggen inmiddels gemeengoed is geworden, is het volgens het Nederlandse beleggingshuis Actiam de hoogste tijd om ook waterneutraal te beleggen. Actiam streeft naar een waterneutrale beleggingsportefeuille in 2030. Hiervoor heeft Actiam vandaag, op Wereld Waterdag, de eerste meting van de watervoetafdruk van de eigen beleggingsportfeuille inzichtelijk gemaakt.

Uit de meting blijkt dat de waterafdruk van de bedrijven waar Actiam momenteel in investeert 2.5 keer lager ligt dan bij vergelijkbare fondsen. Üit het persbericht: "Dat is een mooie score, maar om een echt verschil voor de wereld te kunnen maken, is verbetering noodzakelijk."

Actiam wil dat de eigen beleggingsportefeuille in 2030 waterneutraal is om zo één van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, namelijk duurzaam beheer en toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen, voor iedereen mogelijk te maken.

Watereisen

Actiam denkt de doelstelling behalen door bedrijven in de portefeuille aan te zetten tot verantwoord watergebruik. Dennis van der Putten, hoofd verantwoord beleggen bij Actiam legt uit: “Wij willen dat de bedrijven waarin wij beleggen niet meer verbruiken dan de natuur kan aanvullen. Of meer vervuilen dan voor de gezondheid van mensen en ecosystemen acceptabel is. Dit noemen we waterneutraliteit."

Van der Putten vervolgt: "Omdat water niet gelijk over de wereld verdeeld is, bestaat er geen vast recept voor verantwoord watergebruik. Wat wel helder is: dat waterneutraliteit alleen kan worden bereikt door een combinatie van waterreductie, waterrecycling, waterhergebruik en collectief handelen.”

Mondiale dreiging

Schoon water is een essentieel onderdeel van ons leven, maar het wordt op steeds meer plaatsen in de wereld een schaars goed. In 2030 is de verwachte vraag naar water 40 procent groter dan het aanbod. Niet voor niets heeft het World Economic Forum de watercrises de meest zorgwekkende mondiale dreiging genoemd; gevaarlijker dan terreuraanvallen of financiële ineenstortingen en waarschijnlijker dan het gebruik van massavernietigingswapens.

Ook bedrijven en beleggers voelen deze dreiging. Een gebrek aan water is niet alleen een maatschappelijk, maar zeker ook een economisch probleem. Water gerelateerde bedrijfsrisico’s zullen toenemen: water wordt schaarser, prijzen gaan stijgen, consumenten worden kritischer en regelgeving wordt strikter. Dit leidt tot soms onverwachte kosten en meer benodigde investeringen.

Op naar nul

Om de voortgang van de eigen doelstelling te kunnen meten, heeft Actiam de watervoetafdruk van de eigen actieve beleggingsportefeuille berekend. Van der Putten: “Voor ons is het meten van de watervoetafdruk van onze portefeuille de eerste stap om onze eigen invloed als belegger op een belangrijk probleem in de wereld inzichtelijk te maken. Die transparantie is een belangrijke eerste stap naar een eerlijke en verantwoorde waterverdeling wereldwijd. De voetafdruk meet nu nog het gebruik van schaars water door bedrijven waar we in beleggen. In de komende jaren zal ook watervervuiling onderdeel van de watervoetafdruk worden.

Uit de meting blijkt dat de waterafdruk van de bedrijven waar Actiam momenteel in investeert al 2.5 keer lager ligt dan bij vergelijkbare fondsen. Van der Putten: "Dat is heel mooi en voor ons een bevestiging dat we in onze selectie en ons actief aandeelhouderschap de juiste keuzes maken. Om echter ook een verschil voor de wereld te kunnen maken, moet die voetafdruk naar nul.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie