Nieuws

Schaalvoordelen kleine pensioenfondsen

Kleine Nederlandse pensioenfondsen kunnen nog steeds substantiële schaalvoordelen realiseren. Zo blijkt uit onderzoek van DNB.

Kleine Nederlandse pensioenfondsen kunnen nog steeds substantiële schaalvoordelen realiseren. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van DNB dat de administratiekosten per deelnemer van de kleinste pensioenfondsen ruim tien keer groter zijn dan die van de grootste fondsen.

Voorts blijkt dat de administratiekosten van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen gemiddeld 38% lager zijn dan die van ondernemingspensioenfondsen, terwijl die van beroepspensioenfondsen 53% hoger zijn dan van ondernemingspensioenfondsen, steeds na correctie voor het aantal deelnemers.

Voor het schatten van schaalvoordelen en efficiëntie in de administratiekosten is een model gebruikt. De schattingen tonen dat de onbenutte schaaleffecten van een pensioenfonds met rond de 2.500 deelnemers 13% bedragen, aldus de lokale centrale bank. 

Bedrijfstak efficiënter dan ondernemingspensioenfondsen

Dat impliceert dat 1% groei voor deze fondsen samen gaat met een kostenstijging van maar 0,87%. De schaalvoordelen zijn fors groter voor de echt kleine pensioenfondsen van 250 deelnemers en minder.

Voor grotere pensioenfondsen nemen schaalvoordelen verder af en voor de allergrootste zijn er nog steeds schaalvoordelen maar deze worden steeds kleiner en minder zeker. Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zijn over het algemeen efficiënter dan ondernemingspensioenfondsen: ze hebben gemiddeld 38% lagere kosten.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bedrijfstakpensioenfondsen veelal een meer gestandaardiseerde pensioenregeling uitvoeren.

Beroepspensioenfondsen zijn minder efficiënt en hebben 53% hogere kosten dan ondernemingspensioenfondsen. Pensioenfondsen met een vaste premieregeling (defined contribution) hebben 12% lagere kosten dan fondsen die een uitkeringsovereenkomst (defined benefit) uitvoeren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie