Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Nieuws

Dollarobligaties Azië blijven vaker in handen van Chinezen

Voor Joep Huntjens, hoofd Asian debt bij NN Investment Partners, wordt de Chinese belegger steeds belangrijker.

De zorgen van sommige beleggers over Trump’s Azië-beleid – China in het bijzonder – moeten niet worden overdreven. Ontwikkelingen en hervormingen in de regio zelf zijn veel belangrijker, zegt Joep Huntjens, hoofd Asian debt bij NN Investment Partners (NN IP).

“Trump had het tijdens zijn campagne over importtarieven tot wel 45% voor China. Sectoren met de grootste handelstekorten wachten wel maatregelen, maar niet over de gehele linie en zeker niet in die orde van grootte.”

Huntjens benadrukt de status van China als verwerkingseconomie. “Om 3% van hun BBP te exporteren naar de Verenigde Staten, moet China 2% aan goederen importeren. Zelfs als de Amerikaanse export stil valt, heeft dat netto maar een negatief effect van 1%. Bij het huidige Chinese groeicijfer van 6,7% is dat ook in het slechtste scenario te beheersen.”

Stabiele rendementen beloond

Als iemand het zou moeten weten, is het Huntjens. Hij beheert zes obligatiefondsen, waaronder het NN Asian Debt Cap USD dat belegt in Aziatische harde valuta-obligaties. De obligatiespecialist heeft inde afgelopen maand een AA-rating van CityWire ontvangen voor de categorie harde valuta-obligaties Asian & Pacific, dat is teruggezet naar een + een maand later.

Minder dan een kwart van de 15.000 actieve fondsbeheerders in 41 landen en meer dan 240 beleggingscategorieën waarvan CityWire de prestaties bijhoudt, ontvangt een rating. Het zijn degenen die ‘echt waarde toevoegen’. Het oordeel is gebaseerd op de informatieratio, een meting voor het risico gecorrigeerd rendement van een belegging, en houdt in dat de fondsmanager het gedurende drie jaar op rij beter heeft gedaan dan de benchmark.

De ratings van CityWire kennen de volgende onderverdeling:

  • AAA-rating: de 10% best presterende fondsmanagers
  • AA-rating: de 20% daarna best presterende fondsmanagers
  • A: de 30% daarna best presterende fondsmanagers
  • +: de resterende 40% beter dan de benchmark presterende fondsmanagers

Trends ontdekken

Het NN Asian Debt Cap USD-fonds verslaat niet drie maar al negen jaar op rij de benchmark. Belangrijker vind Huntjens echter de stabiliteit van de outperformance en onderscheidende manier waarop dat gebeurt door selectie via bottom-up analyse. “Investeringsbeslissingen worden altijd gebaseerd op harde data. Vervolgens proberen we trends te ontdekken bij belangrijke bedrijven in bepaalde sectoren. Als alles in kaart is gebracht, bepalen we de samenstelling van de portefeuille.”

Met ruim honderd verschillende emittenten is zeer zeker sprake van een gediversifieerde portefeuille. Huntjens: “Als zestig van de honderd posities iedere maand de benchmark verslaan, genereer je telkens outperformance. Ik denk dat CityWire met die consistentie ook rekening heeft gehouden.”

De samenstelling van investeerders in de portfolio heeft in de afgelopen jaren een grondige wijziging ondergaan. Waar in 2011 circa de helft van de participaties in handen was van westerse beleggers is dat nu 20%. De rest is Aziatisch – met name Chinees eigendom. “De verschuiving wordt mede ingegeven door de constant depreciërende Chinese renminbi ten opzichte van de Amerikaanse dollar.”

Aziatische investeerders

Dat Aziatische investeerders hun beslissingen minder laten afhangen van gebeurtenissen buiten de regio, was voorheen anders aldus Huntjens: ”Tijdens de mondiale financiële crisis verkeerden Aziatische banken in goede conditie na de lessen uit de Aziëcrisis, maar lag de volatiliteit in de markt veel hoger dan in de VS doordat Amerikaanse beleggers opkomende markten ¬acuut uit hun portefeuille smeten. Verkiezingen in Europa of Trump zijn dus minder van belang.”

Daarnaast is de economie van China, geholpen door staatsinvesteringen in vaste activa, goed gestabiliseerd. Een geleidelijke groeivertraging is echter onvermijdelijk; daarom is het voor Huntjens goed nieuws dat de Chinese groeidoelstelling naar 6,5% neerwaarts is bijgesteld. “China moet uiteindelijk streven naar 5% groei, en de focus verleggen van de industriële naar de consumptie- en dienstverlenende sector. Het land moet daarnaast oppassen voor overcapaciteit, anders rijst de schuldenlast ten opzichte van het BBP – die nu al op 250% ligt¬ – de pan uit.”

Noodzakelijke hervormingen zijn in gang gezet door Beijing, maar het mag sneller naar de smaak van Huntjens. Indonesië en India doen op dit vlak beter, vindt hij: “Op het gebied van corruptiebestrijding, infrastructuurinvesteringen en belastingen wordt goede vooruitgang geboekt in deze landen. Dat is nodig voor een efficiëntere economie en hogere productiviteit om groei op lange termijn te stimuleren.”

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie