Nieuws

Asset allocatie is keuzestress

In het politieke recessiejaar 2017 is de keuzestress hoog bij de dames en heren, die de beleggingsmix bepalen.

In het politieke recessiejaar 2017 is de keuzestress hoog bij de dames en heren, die de beleggingsmix bepalen. De enige zekerheid in het tijdperk Trump is, dat er niets zeker is en dan wacht Europa dit jaar ook nog belangrijke verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Eelco Ubbels windt er geen doekjes om: asset allocatie is een synoniem voor keuzestress. “Je moet kiezen en het kan niet passief; dat is het leuke aan asset allocatie.”

De directeur van onderzoeksbureau Alpha Research wijst op het Pareto-principe, in de volksmond de 80-20-regel geheten, die beschrijft dat 80% van de uitkomsten verklaard kan worden door 20% van de oorzaken. Dat principe geldt ook voor beleggen. Asset allocatie verklaart voor 80% het rendement.

Gevraagd naar de overige 20%, antwoordt Ubbels: dat is waarschijnlijk voor de tijd die wordt besteed aan asset allocatie-beslissingen. “Het is opvallend dat zo weinig tijd aan asset allocatie wordt besteed, terwijl het zo’n groot deel van het rendement verklaart.”

Beste assetallocatie-research

Alpha Research, het onderzoeksbureau dat Ubbels leidt, wil beleggers tijd besparen door assetallocatie-research te verzamelen en te waarderen. Een database met ruim zestig assetallocatie-rapporten van grote vermogensbeheerders uit binnen- en buitenland wordt met dat doel omgezet naar gelijkgewogen portefeuilles voor assetallocatie, regio-allocatie en creditallocatie. Hierdoor zijn alle aanbevelingen even belangrijk, en over de afgelopen drie jaar gerangschikt. Want de meest gestelde vraag aan Alpha Research is en blijft: wie heeft de beste assetallocatie-research?

Ubbels heeft als voormalig portfoliomanager van AXA Investment Managers zelf aan de knoppen gedraaid, en in teamverband bij andere financiële partijen meegedacht over de optimale beleggingsmix. Een goed gemêleerd beleggingsteam is volgens hem de sleutel voor succesvolle asset allocatie. “Een goed team stimuleert elkaar creatief te zijn en om objectief met elkaar te discussiëren. Niet iedere aanbeveling pakt goed uit, maar je moet elkaar er niet op bekritiseren.”

Asset-allocatie bepaalt 80% van het rendement

Dat mensen van diverse pluimage in beleggingscomités zitting nemen is volgens Ubbels niet voldoende. Een goede vergaderstructuur en -cultuur is een tweede vereiste zodat in het heetst van de strijd werkbare wetenschappelijke invalshoeken de basis vormen voor de allocatie. Ubbels heeft het regelmatig meegemaakt dat emoties de overhand namen bij de asset allocatiebeslissingen.

Regio-allocatie

Vooral bij regio-allocatie spelen de sentimenten snel op, heeft hij ervaren. Het is voor professionele beleggers evengoed lastig om de emoties weg te filteren als het gaat over de impact van verkiezingen of rampen op de economie. Terwijl die gebeurtenissen vaak van grote invloed zijn op het allocatiebeleid. Ubbels geeft een voorbeeld. “Voor de zege van Trump stonden Amerikaanse aandelen bij veel partijen op neutraal, en daarna ging het rap naar overwogen.”

Dan zijn er ook nog de lastig te voorspellen valuta-effecten, waardoor Britse beleggers met een wereldwijde allocatie bijvoorbeeld dankzij de goedkope pond het afgelopen jaar het fantastisch hebben gedaan. “Het is interessant om over regio-allocatie te debatteren, maar de vereiste objectieve discussie op basis van de belangrijkste parameters voor het lange termijnrendement wordt vaak subjectief gevoerd. De Brexit voorspelde niemand, maar buy-and-hold had aan het eind van het jaar geleid tot hetzelfde rendement.” 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen