Nieuws

Te vroeg voor renteverhoging Fed

In maart houdt maar 30% van de markt rekening met een Amerikaanse renteverhoging. Dan verhogen zou te vroeg zijn.

Diverse beleidsmakers houden de optie voor een renteverhoging door de Fed in maart open. Dat zou te vroeg komen, aldus Tim Duy in een column voor Bloomberg.

Hij is verontrust door beweringen van John Williams, Fed-president in San Francisco en Patrick Harper, Fed-president in Philadelphia, die de mogelijkheid van een renteverhoging in maart openhouden.

Volgens Duy zou een dergelijke renteverhoging voor een schok zorgen. De markt houdt er geen rekening mee. Dat wil zeggen, slechts 30% van de analisten denkt dat er een renteverhoging al in maart zal komen.

Drie keer verhogen

De consensus is dat de Federal Reserve de rente dit jaar drie keer zal verhogen, maar nog niet in maart. Duy denkt niet dat de economische cijfers een renteverhoging rechtvaardigen.

Hij wijst op de werkgelegenheidscijfers van januari. Het aantal betaalde banen steeg sterk, maar daar stond tegenover dat de werkloosheid ook steeg. Het betekent dat het arbeidsaanbod toeneemt.

Dat maakt de kans op oververhitting van de Amerikaanse economie geringer. Duy kijkt ook naar de inflatie. In de laatste drie maanden van 2016 bedroeg de inflatie slechts 1%. Dat is nog altijd ver verwijderd van het door de Fed gewenste niveau van 2%.

Anticiperen op inflatie

Duy vestigt zijn hoop op Fed-voorzitter Janet Yellen. Ze heeft in het verleden altijd een behoedzame koers gevaren. Sommige Fed-vertegenwoordigers denken volgen Duy dat het de hoogste tijd is om te anticiperen op toekomstige groei en toekomstige inflatie.

Een snelle renteverhoging zou in die strategie passen. Yellen behoord echter tot de duiven in het beleidscomité. Haar devies is reageren in plaats van anticiperen.

In het recente verleden hebben de vingerwijzigingen van de vertegenwoordigers van de Fed ervoor gezorgd dat de financiële markten de kans op een renteverhoging vrijwel altijd goed hebben ingeschat.

Aan die duidelijkheid ontbreekt het op dit moment. Wellicht dat Yellen aan de resterende onzekerheid een einde kan maken als ze deze week getuigt in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie