Nieuws

De ongelijke politieke risicopremie

Beleggers in Amerikaanse aandelen laten zich onvoldoende leiden door politieke risico’s, en teveel door goede economische berichten.

Beleggers in Amerikaanse aandelen laten zich te weinig leiden door de politieke risico’s, en teveel door goede macro-economische berichten.

Dat stelt beleggingstrateeg Patrick Moonen van NN IP, die een ‘ongelijke politieke risicopremie’ op aandelen signaleert aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse economie laat mooie cijfers zien, de bedrijfswinsten ontwikkelen zich positief en deregulering lijkt eraan te komen, maar tegelijkertijd is de risicopremie van Amerikaanse aandelen naar het laagste niveau in de afgelopen zes jaar gedaald en ligt de waarderingspremie ten opzichte van andere ontwikkelde markten 15 tot 20% hoger.

Volgens Moonen reflecteert de Amerikaanse aandelenmarkt onvoldoende dat de hoop van beleggers op veel fiscale stimulering en weinig protectionisme onder Donald Trump weleens ijdel kan zijn. Ook zijn de effecten daarvan niet eerder voelbaar dan in het vierde kwartaal van dit jaar, en waarschijnlijker pas in 2018.

“We denken dat Amerikaanse aandelen het politieke risico onvoldoende belonen. Tel daarbij op dat in de regel Europa en Japan meer baat hebben bij reflatie en het monetaire beleid geleidelijk verkrapt in de VS, en het mag geen verrassing zijn dat wij underweight zijn ten opzichte van de Amerikaanse aandelenmarkt in verhouding tot de Europese en Japanse aandelenmarkt.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022