Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Nieuws

ESG: Engagement toegevoegde waarde

Het afvinken op de presentielijst bij aandeelhoudersvergaderingen, schiet tekort om met governance ESG-mandaten te winnen.

Het simpelweg afvinken op de presentielijst bij aandeelhoudersvergaderingen, schiet tekort om onder het kopje governance ESG-mandaten te winnen.

In een tijd waar de nadruk van investeerders en – door regelgeving – van overheden steeds meer op lagere kosten van vermogensbeheerders ligt, moeten assetmanagers op zoek naar waar het écht om draait bij ESG: de E van engagement.

Meer betrokkenheid bij bedrijfsbeleid om het verschil te maken. “Dat is op dit moment de beste manier om je als vermogensbeheerder op ESG-gebied te onderscheiden”, zegt Inigo Fraser Jenkins, hoofd Global Quantitative Strategy and European Equity Strategy bij Bernstein Investment Research & Management.

Lees ook: Meer rendement door engagement

Vrouwen willen vaker ESG-beleggingen

De focus die de beleggersgemeenschap op verantwoord investeren legt, zal het belang van ESG alleen maar groter maken. Ook verschuivingen in de demografie van beleggers dragen daaraan bij. “De pool van investeerders wordt jonger en heeft een grotere participatie van vrouwen."

"Volgens onderzoek is deze groep bereid om vaker ESG-doelstellingen te overwegen, naast traditionele doelstellingen als rendement en risico. Dit verandert structureel de doelstellingen van een beleggingsproduct.”

“Vermogensbeheerders moeten zich eerst de knelpunten van ESG realiseren, bijvoorbeeld het (nog) ontbreken van een objectieve maatstaf om ESG-scores te toetsen.” Hij noemt daarnaast de opkomst van ESG-ETF's die passieve beleggers in de kaart speelt.

Lees ook: VBDO: Met praten bereiken we meer

Koop geen zondebokken

Jenkins: “Om je als actieve vermogensbeheerder te kunnen differentiëren, moet ESG commercieel interessanter worden gemaakt voor de investeerder en tegelijkertijd hoger op de lijst komen van het gemeenschappelijk belang. Het eerste om de vergoedingen te rechtvaardigen, het tweede om ervoor te zorgen dat overheden meer rekening houden met sociaal nut in plaats van alleen te hameren op lagere fees onder het mom van fiduciaire verantwoordelijkheid.”

Bij het opstellen van ESG-mandaten is het belangrijk om de onderliggende redenen goed in kaart te brengen. “Die kunnen betrekking hebben op het mijden van negatief sentiment als gevolg van deelnemingen in zogenaamde zondebokken, zoals bedrijven die in wapens handelen, alsook op het minimaliseren van risico.”

Uit onderzoeken van Bernstein blijkt dat hoge ESG-scores van een bedrijf, positief bijdragen aan dat laatste. “En ten slotte, de belangrijkste: de wens om goed te doen, waarbij de vermogensbeheerder gebuikt moet maken van zijn privileges. Het uitgangspunt is altijd de dialoog, niet het meteen uitsluiten van bedrijven.”

Goed contact met CEO's

Hij legt uit: “Hiermee bedoelen we dat vermogensbeheerders in nauw contact moeten staan door CEO’s aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor behoorlijk bestuur, de bedrijfsstrategie, gezondheid op de werkvloer enzovoorts. Niet alleen op aandeelhoudersvergaderingen, maar ook door regelmatig in de telefoon klimmen en mede richting te geven aan bedrijfseconomische activiteiten en bij te dragen aan betere morele en sociale resultaten.”

Zolang investeerders zich kunnen vinden in het proces van engageren, zoals vastgelegd in het ESG-mandaat, kan een vermogensbeheerder hen voor langere tijd aan zich binden.

“Als wordt bewezen dat met man en macht wordt gewerkt en – door intensief contact en directe communicatie – ESG-resultaten worden geboekt, is een belegger bereid daarvoor te betalen.” Daarom is het belangrijk dat een logboek wordt bijgehouden van (in)directe resultaten van betrokkenheid.

ESG cruciale marketingtool

Die gaan niet over de behaalde financiële rendementen: “Daar geef ik geen snars om. Slecht kwantificeerbaar als ESG is, gaat het om het vervullen van de kernwensen van de eindinvesteerder, waar het bij welbewust beleggen gaat om de kwaliteit van de behaalde rendementen.”

Nu volgens Bernstein aan de gunstige omstandigheden van de afgelopen decennia voor aandelen en obligaties een einde komt, moeten investeerders genoegen nemen met lagere rendementen de komende jaren. In die omstandigheden zal het moeilijker zijn om investeringsproducten te verkopen.

In aanvulling op de traditionele risico-rendementsdoelstellingen kan ESG een cruciale marketingtool zijn voor vermogensbeheerders om beleggers aan te trekken en vast te houden.

“Wij zien engagement in toenemende mate als een toegevoegde waarde van ESG, waar het sociale maatschappelijke belang samenvalt met de bedrijfsperspectieven van vermogensbeheerders in een nieuwe, onzekere tijd.”

 

Duurzaam beleggen anno 2017

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen