Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Profielfondsen baat bij Trumprally

Het goede vierde kwartaal op de beurs heeft het matige beursjaar 2016 goedgemaakt, vooral voor de offensieve profielen.

Profielfondsen hebben er een mooi beleggingsjaar opzitten. Het besluit om risico te nemen heeft zich in het vierde kwartaal uitbetaald. Mixfondsen hebben zich niet laten afleiden door een onvoorspelbaar 2016.

Aan het einde van de rit staan er mooie rendementen op het scorebord. Het eindejaarseffect met november en december als beste aandelenmaanden lijkt te zijn opgegaan.

Rendementen profielen in 2016

 Profiel Total return 2016
Zeer defensief 2,48%
Defensief 3,55%
Neutraal 5,14%
Offensief 6,98%
Zeer offensief 7,67%

Verwachtingen overtroffen

De Rendemix-profielfondsen van Rabobank behoren tot de positieve uitschieters in 2016. Rabo voert het concept met indexfondsen van BlackRock sinds mei vorig jaar niet meer actief, maar deze fondsen hebben met name in het laatste kwartaal van 2016 uitstekend gepresteerd.

Volgens chief investment officer Han Dieperink van Rabobank werpt de aanpassing van het beleggingsbeleid van Rendemix medio 2013 van actief naar passief al geruime tijd zijn vruchten af.

“Vanwege het kostenverschil met actieve fondsen gingen we er van uit dat een passieve oplossing al snel in het bovenste kwartiel zou eindigen. Die verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen. Vrijwel alle Rendemix-fondsen zitten sinds hun introductie in het bovenste deciel.”

Lees ook: Rabobank stopt met Rendemix

Overwogen aandelen

Stephen Walker, portfoliomanager van de BlackRock mixfondsen: “Alle portfolio’s worden dagelijks beoordeeld en maandelijks geherbalanceerd, als obligaties en aandelen meer dan 50 basispunten afwijken van de strategische assetallocatie. Om aan UCITS-regels te voldoen investeren we in meerdere obligatiefondsen die ieder kwartaal geoptimaliseerd worden om de verdeling te laten overeenkomen met die van de bredere obligatiebenchmark.”

NN IP scoort gemiddeld genomen met de Dynamic Mix fondsen net iets beter dan Rabobank Rendemix. De mixfondsen van NN IP hebben in 2016 baat gehad bij de overwogen positie in aandelen en onderwogen positie in schatkistpapier.

Ook is de duration aanzienlijker lager geweest dan die van de benchmark voor het grootste gedeelte van het jaar. Rendementen zeggen niet alles over performance, daarom is het goed om ook de volatiliteit en Sharpe ratio te beoordelen.

Hedgen van de Brexit

Op dat vlak scoort NN IP eveneens goed. Dat komt door de hedges die het afgelopen jaar voor het eerst zijn ingenomen voor het Italiaanse referendum, Brexit en de Amerikaanse verkiezingen om risico’s af te dekken.

“Een week voor de Brexit hebben we Britse ponden verkocht en de dag na de uitkomst gesloten. Voor de Amerikaanse verkiezingen hebben we Mexicaanse peso’s verkocht en op de dag na de overwinning van Trump gesloten. Deze posities hebben positief bijgedragen aan de performance,” zegt Siu-Kee Chan, senior portfoliomanager bij NN IP.

Op de aantrekkende groei- en inflatieverwachtingen in het vierde kwartaal is volgens Chan ingespeeld met overwogen posities naar cyclische, risicovolle vermogenscategorieën en een voorzichtige positionering naar rentegevoelige instrumenten.

“De hogere inflatie was gedeeltelijk toe te schrijven aan hogere grondstoffenprijzen na de beslissing van landen om de olieproductie te beperken. Grondstofsectoren zoals basismaterialen en energie bedrijven profiteerden in het vierde kwartaal hiervan,” zegt Chan.

 Profiel peer group NN IP Rabobank
Zeer defensief 2,48% 4,68% 3,04%
Defensief 3,55% 6,24% 5,69%
Neutraal 5,14% 7,91% 7,27%
Offensief 6,98% 8,70% 8,77%
Zeer offensief 7,67% 9,44% 10,29%
Gemiddeld 5,17% 7,39% 7,07%


Minder cash, meer obligaties

In de afgelopen twee kwartalen hebben profielfondsen de minst risicovolle assetklasse – cash of liquiditeiten –afgebouwd. De herallocatie is vooral naar obligaties gegaan. De profielfondsen van ABN Amro laten de grootste verschuivingen zien, niet zozeer naar vastrentende waarden als aandelen.

Voor het meest defensieve profiel waarbij niet in aandelen wordt belegd is cash voor obligaties verruild, bij het gros van de profielfondsen is cash aangewend voor de aankoop van cyclische aandelen in ontwikkelde landen.

Daardoor is aan het einde van het vierde kwartaal van het afgelopen jaar de aandelenallocatie fors hoger dan het gemiddelde. “Al voor de Amerikaanse verkiezingen waren we al overwogen in aandelen. Sinds de zomer verbeteren de vertrouwensindicatoren,” zegt Ralph Wessels, beleggingsstrateeg bij ABN Amro MeesPierson.

“Toen Trump de verkiezingen won, hebben we een stapje bijgezet. We hebben industrials en financials van onderwogen naar neutraal gebracht en zijn minder in opkomende markten en meer in Europa en de Verenigde Staten gaan beleggen. Daardoor hebben wij van een groot gedeelte van de Trumprally kunnen profiteren. De profielfondsen hebben het daardoor ook beter gedaan dan hun benchmark.”

 Verschil met Q3 2016 Cash Aandelen Obligaties Overig
Zeer defensief -12,08% 1,04% 12,39% -1,35%
Defensief -3,81% 0,06% 4,31% -0,56%
Neutraal -1,91% 2,07% 0,06% -0,22%
Offensief -2,01% 1,60% 0,79% -0,38%
Zeer offensief -0,87% 0,40% 0,90% -0,43%

Fund flows

Succes kan afgemeten worden aan rendementen, maar ook aan de instroom van nieuw geld. Beleggers hebben vorig jaar veel minder belangstelling getoond voor mixfondsen dan in de drie jaar daarvoor.

Veel mixfondsen hebben uitstroom laten zien. Boutiques daarentegen lijken juist goed gescoord te hebben. De actieve profielfondsen van Capital at Work hebben instroom genoteerd en Think ETF’s ook.

De meest succesvolle partij gelet op instroom is Sparinvest. De drie profielfondsen van deze Deense waardebelegger hebben een totale instroom gerealiseerd van meer dan 800 miljoen euro in 2016.

 

Asset Allocatie Awards 2017


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Impact beleggen