Nieuws

Nieuwe governance-principes bedrijven VS

Dertien institutionele beleggers hebben vandaag governance-principes gepubliceerd voor Amerikaanse beursbedrijven.

Dertien institutionele beleggers, waaronder pensioenbeleggers PGGM en MN, hebben vandaag een aantal governance principes gepubliceerd waaraan Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen geacht worden zich te houden.

De grootbeleggers hebben zich verenigd in de Investor Stewardship Group en hun nieuwe leidraad voor goed ondernemingsbestuur zal per 1 januari 2018 ingaan.

Het is voor het eerst dat in de Verenigde Staten een groep institutionele beleggers zelf principes voor goed ondernemingsbestuur en goed aandeelhouderschap opstelt, aldus Eumedion, het Nederlandse corporate governance forum. 

Governancestructuur herzien

"De Verenigde Staten kent namelijk niet een eigen corporate en/of stewardship code. De beleggers dringen er bij de Amerikaanse ondernemingen op aan om het principe van één aandeel, één stem te eerbiedigen. Ondernemingen die nu van dit principe afwijken, worden aangemoedigd de governancestructuur te herzien en te zijner tijd het stemrecht in lijn te brengen met het economisch belang van een aandeelhouder," aldus Eumedion in hun nieuwsbrief. 

"De Amerikaanse ondernemingen worden verder opgeroepen een sterke, onafhankelijke leiderschapsstructuur te ontwikkelen. De principes gaan echter niet zover om bij alle ondernemingen een onafhankelijke Chairman te eisen."

"De onafhankelijke leiderschapsstructuur kan ook worden geborgd via de aanstelling van een zogenoemde lead independent director."

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie