Nieuws

Franse green bond voorbode van meer

Frankrijk gaf recent de eerste green bond met lange looptijd uit. Andere landen zullen snel volgen, aldus Pimco.

Frankrijk geeft als eerste land een overheidsobligatie uit die als green bond wordt gekenmerkt. Andere zullen volgen. Dat schrijft Alex Struc van vermogensbeheerder Pimco.

De Franse obligatie heeft een langere looptijd dan de meeste green bonds die de afgelopen jaren zijn uitgegeven. De gemiddelde looptijd was vijf tot zeven jaar. De Franse green bond loopt in 2039 af.

Met de uitgifte maakt Frankrijk duidelijk dat er een grote behoefte is bij beleggers in dit soort producten. Het zal volgens Struc niet lang duren of ook andere landen volgen het voorbeeld van Frankrijk.

Meer green bonds onderweg

Hij verwacht dat de evolutie van ESG-producten, producten die rekening houden met het milieu, sociale issues en corporate governance, doorgaat. In 2007 werd de eerste green bond uitgegeven door de Europese Investeringsbank.

Sindsdien heeft de markt een grote vlucht genomen. Op dit moment staan er voor ongeveer 250 miljard dollar aan dergelijke obligaties uit. Dit komt mede door het klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs is gesloten.

Daarin hebben veel landen aangegeven milieubeschermende maatregelen te nemen. De nieuwe Franse uitgifte is in veel opzichten vergelijkbaar met traditionele Franse overheidsobligaties.

Te klein deel nieuwe projecten

De verwachting is dat het eenzelfde kredietoordeel zal krijgen en dat de verhandelbaarheid overeen komt met die van een traditionele Franse overheidsobligatie.

Maar de uitgifte komt overeen met de criteria die de International Capital Markets Association heeft opgesteld voor green bonds. Het moet gaan om investeringen in bestaande of nieuwe groene projecten.

Het mag niet gaan om beleggingen die te maken hebben met de wapenindustrie, kernenergie of de oliesector. Critici zeggen dat slechts een klein deel (7%) van de verwachte opbrengst van 13 miljard euro bedoeld is voor nieuwe projecten.

Goed voorbeeld

Bovendien is de emissie relatief gering van omvang. Daar staat volgens Struc tegenover dat het hier gaat om meer dan 5% van de wereldwijde green bond-markt.

Struc prijst ook de manier waarop de Franse regering belooft beleggers op de hoogte te houden van de manier waarop het geld wordt belegd. Het is wat Struc betreft een goed voorbeeld dat zeker navolging zal krijgen.

 

Duurzaam beleggen anno 2017

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie