Nieuws

Yellen verhoogt twee maal

Standard Life Investments verwacht dat de Fed de rente dit jaar twee maal zal verhogen.

Volgens Standard Life Investments is de grote vraag niet of de Fed in 2017 de rente verhoogt, maar wanneer en hoe vaak. Recentelijk liet Yellen zich optimistisch uit over de arbeidsmarkt die normaliseert en de inflatie die naar de doelstelling van 2% kruipt. Zij signaleert tevens de moeilijkheden die sommige werkgevers ondervinden met het vinden van nieuwe werknemers en de stijgende lonen, maar oververhitting van de economie is volgens haar niet aan de orde, zo schrijft Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments, in zijn laatste wekelijkse nieuwsbrief.

Lawson: "Yellen pleit nog altijd voor een accommoderend monetair beleid om op die manier de omstandigheden op de arbeidsmarkt verder te verbeteren en de inflatie nog meer richting de doelstelling van 2% te brengen. Maar het beleid moet weer niet zo ruim zijn, dat de inflatieverwachtingen ineens omhoogschieten en de werkelijke inflatie moeilijker in bedwang te houden is.

Geleidelijke aanpassing

Volgens lawson lijkt het daarom aannemelijk dat het monetair beleid geleidelijk aangepast wordt met een aantal renteverhogingen per jaar, zodat eind 2019 de rente in de buurt van het neutrale niveau van 3%. Lawson komt uit op twee verhogingen in 2017 - in juni en december - om volgend jaar een begin te maken met het afbouwen van de balans

"Een verhoging in maart blijft nog een optie, maar wachten tot juni heeft het voordeel dat er meer tijd is om de stijging van december te evalueren en de nieuwe koers van de regering Trump af te wachten."Een verhoging in maart zal als hawkish worden geïnterpreteerd. Ook na juni zijn er nog altijd drie verhogingen mogelijk, maar alles zal afhangen van de onderliggende inflatieontwikkeling. Schrijft Lawson.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie