Nieuws

Winst PVV schok voor markten

UBS: Financiële markten beleven een sentimentsschok als de PVV de Nederlandse verkiezingen met overmacht wint.

Nederland stapt niet uit de Europese Unie stellen economen van de Zwitserse bank UBS in een research note. Wel wachten financiële markten mogelijk een sentimentsschok als de PVV sterk uit de verkiezingen komt.

De hamvragen voor een mogelijk Nexit zijn of Wilders zal meeregeren en of zijn intentie om de Europese Unie te verlaten serieus kans krijgt om doorgang te vinden. Op beide vragen luidt het antwoord nee, aldus UBS.

De huidige regering van VVD en PvdA verliest waarschijnlijk zijn meerderheid en de PVV wordt naar verwachting de grootste politieke partij. Maar de kans dat PVV gaat regeren wordt door UBs op 0 tot 5% geschat vanwege het cordon sanitair dat andere politieke partijen hebben opgeworpen.

Coalitie gevestigde orde

De kans dat de gevestigde orde een nieuwe coalitie vormt, schat UBS daarentegen op 90%. De kans dat de PVV deelneemt aan een coalitie met de gevestigde orde wordt klein (10%) geacht.

Een zorg voor de financiële markten is een Nederlands referendum over het EU-lidmaatschap. Zo’n referendum vraagt echter om nieuwe wetgeving. Bovendien wil een meerderheid van de Nederlanders in de Europese Unie blijven, en maar 40% wil eruit stappen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie