Nieuws

Politieke risico's voor obligaties

De vijf belangrijkste factoren voor Europese high yield-obligaties in 2017 volgens Mike Della Vedova van T. Rowe Price.

Dit zijn de vijf belangrijkste factoren voor Europese high yield-obligaties in 2017 volgens Mike Della Vedova, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price European High Yield Bond Fund.

 1. Technische factoren: beeld blijft gunstig
  "We verwachten dat de technische factoren in 2017 positief blijven. Het wanbetalingspercentage in Europa blijft naar verwachting onder het historisch gemiddelde, terwijl het uitgiftevolume waarschijnlijk ongeveer gelijk aan 2016 of iets lager wordt."

 2. Nieuwe uitgiften: BB-segment zal spits afbijten
  "Tenzij zich grote risicogebeurtenissen voordoen, zal de primaire obligatiemarkt later deze maand waarschijnlijk weer op gang komen, vooropgegaan door de hoogste kwaliteitscategorie in deze markt, het BB-segment. Het zal van de ontvangst van deze emissies afhangen wat er volgt. Zoals altijd bij nieuwe uitgiftes draait alles om de timing, vooral voor Britse bedrijven omdat verwacht wordt dat dit jaar de officiële besprekingen over het Britse vertrek uit de EU zullen beginnen."

 3. Fundamentele factoren: ECB blijft accommoderend
  "De ECB blijft naar verwachting accommoderend, waarmee een essentiële bron van steun voor de Europese high yield markt dit jaar behouden blijft. In december verlengde de ECB zijn obligatie-opkoopprogramma tot zeker eind 2017, hoewel het bedrag vanaf april wordt verlaagd van 80 miljard naar 60 miljard euro per maand."

 4. Waarderingen: kan de outperformance van de VS doorgaan?
  "De afgelopen jaren was olie een belangrijke factor voor de regionale rendementen. Dit jaar zou het overheidsbeleid een rol kunnen spelen, vooral omdat de markten na het aantreden van Trump rekenen op een begrotingsimpuls, belastingverlagingen en minder regelgeving. Ze verwachten dat dit tot een verlenging van de kredietcyclus in de VS leidt, wat ertoe heeft bijgedragen dat de Amerikaanse high yield markt het de laatste tijd beter doet dan de Europese."

 5. Risico’s: politiek opnieuw overheersend
  "In 2017 staan in veel landen verkiezingen op het programma, met name in enkele grote landen van de eurozone: Frankrijk, Duitsland en Nederland. Bovendien is het VK van plan vóór eind maart formele besprekingen over het vertrek uit de EU te beginnen. China blijft, net als in 2016, een belangrijk risico, vooral omdat de kapitaaluitstroom weer begint toe te nemen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen