Nieuws

Vier voorspellingen fondsmarkt 2017

Hoe zal de fondsmarkt zich ontwikkelen in 2017. Morningstar zette vier trends op een rij.

Hoe zal de fondsmarkt zich ontwikkelen in 2017. Morningstar zette vier trends op een rij. 

 1. Meer overnames
  In 2016 waren er al Janus en Henderson, NN en Delta, Amundi en Pioneer en die trend zet zich in 2017 door. Ook ETF-aanbieders zijn volgens Morningstar op overnamepad. Fondshuizen zien zich geconfronteerd met toenemende regelgeving, verhoogde concurrentie tussen passieve en actieve strategieën en voor actieve fondshuizen steeds meer druk om hun toegevoegde waarde te bewijzen. Consolideren verlicht de bovenstaande zorgen, aldus Morningstar.

 2. Kosten, kosten, kosten
  Kosten voor beleggingsproducten bewegen naar steeds lagere niveaus. De trend van lagere kosten zal onder ETFs in 2017 doorzetten. Zeker wanneer de populariteit van deze passieve producten aanhoudt en het vermogen onder beheer toeneemt. Vanuit de actieve hoek kan daardoor ook weleens een beweging in gang worden gezet om de vergoedingen te verlagen, zo denkt de fondsbeoordelaar. 

 3. Actieve fondsen actiever
  Actieve fondshuizen dienen steeds meer te bewijzen dat zij hun beloftes van actief beheer waarmaken. Vanuit toezichthouders, zowel nationaal als op Europees niveau, wordt de druk opgevoerd.

 4. Duurzaamheid is niet meer weg te denken
  ESG, duurzaamheid, impact, green bonds, maatschappelijk verantwoord. In 2016 kwamen er 101 duurzame beleggingsproducten op de Europese markt en die trend zet door verwacht Monrningstar. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie