Nieuws

Pensioenfonds niet duurzaam genoeg

Bedrijven ondernemen steeds duurzamer. Het zijn bedrijfspensioenfondsen die nog altijd voor de korte termijn kiezen.

Bedrijven ondernemen steeds duurzamer. Het zijn bedrijfspensioenfondsen die nog altijd voor de korte termijn kiezen. Dat schrijft Bob Eccles in een column voor Forbes.

(Amerikaanse) bedrijven zijn in belangrijke mate overgestapt op een beleid waarbij ze rekening houden met de wensen van beleggers op het gebied van milieu, sociaal beleid en corporate governance (ESG).

Ze komen echter soms in conflict met de eigen pensioenfondsen die minder rekening houden met de zogenoemde ESG-doelstellingen. Eccles wijst op het feit dat andere pensioenfondsen vaak veel duurzamer beleggen dan bedrijfspensioenfondsen.

Doe als Calpers

Eccles noemt het voorbeeld van Calpers. Dat pensioenfonds is tien jaar geleden begonnen met duurzaam beleggen. Het is dan ook geen wonder volgens Eccles dat ze inmiddels een flinke voorsprong hebben opgebouwd.

Eccles schrijft dat relatief weinig bedrijfspensioenfondsen de prinipes van het duurzaam beleggen onderschrijven. Ze zijn in zijn ogen overdreven voorzichtig, omdat veel van dit soort pensioenfondsen de afgelopen jaren door toezichthouders op de vingers is getikt voor lichtzinnig beleggingsbeleid.

Maar juist op het gebied van duurzaamheid is de toezichthouder de afgelopen tijd rekkelijker geworden, aldus Eccles. Er is geen echt goede reden te bedenken waarom bedrijfspensioenfondsen anders te werk zouden moeten gaan dan een pensioenfonds als Calpers.

Duurzame eisen opschroeven

Beide soorten pensioenfondsen hebben immers te maken met een vergelijkbare beleggingshorizon en vergelijkbare verplichtingen.

Het wordt dan ook tijd dat bestuursvoorzitters van bedrijven hetzelfde gaan eisen van het pensioenfonds waar ze in beleggen als van de investeerders die ze proberen te overtuigen van een belegging in hun bedrijf.

Het is volgens Eccles in hun eigen belang om dat te doen. Volgens Gavin Power, plaatsvervangend directeur van UN Global Impact, blijven de bedrijfspensioenfondsen ten onrechte achter als het om duurzaam beleggen gaat.

Ze dienen rekening te houden met de belangen van hun klanten. Door duurzamer te beleggen krijgen ze volgens Power een beter rendement. Daarnaast zorgt hun beleid er dan voor dat hun klanten in een aangenamere wereld leven als ze te zijner tijd met pensioen gaan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen