Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

Unconstrained beleggen telt 3 r's

Flexibel of unconstrained beleggen in obligaties is niet hetzelfde, maar wel noodzakelijk, want 'de marge voor fouten is klein.'

Flexibel of unconstrained beleggen in obligaties is niet hetzelfde, maar wel noodzakelijk, want de marge voor fouten is klein. Dat maakt de eerste IEXProfs Intervisie over unconstrained bond funds duidelijk.

De wereldwijde obligatiemarkt met een hoofd vol goede ideeën te lijf gaan en de geijkte benchmarks met hun hoge rentegevoeligheid negeren. De partijen aan de discussietafel van IEXProfs en Alpha Research kunnen zich vinden in die uitleg van unconstrained beleggen in obligaties.

Dat wil niet zeggen dat JP Morgan Asset Management, zelfstandig vermogensbeheerder Oyens & Van Eeghen en het multi-family office Ritzen & Rouw dezelfde invulling geven aan go-anywhere-beleggen in de wereldwijde obligatiemarkt, die dit jaar een omvang heeft bereikt van 100 triljoen Amerikaanse dollar.

Niet voor niets komen er vier verschillende antwoorden op de vraag met welke sport unconstrained beleggen vergeleken kan worden: cricket vindt obligatiestrateeg Nick Gartside bij J.P. Morgan AM, wielrennen zegt Nicolas Deblauwe, country head Benelux en Genève bij J.P. Morgan AM, schaken aldus directeur Emiel Rouw van Ritzer & Rouw, terwijl hoofd vermogensbeheer Rob van Wechem van Oyens & Van Eeghen denkt aan voetbal.

Alternatives en cash

Ritzer & Rouw heeft een groot deel van de beleggingsportefeuille verruild voor alternatives en cash. Het vastrentende deel is 30 tot 50% unconstrained belegd. “Het is dynamisch beleggen in obligaties zonder rekening te houden met de benchmark. De skills van de fondsmanager zijn heel belangrijk,” aldus Rouw.

Oyens & Van Eeghen bevist de wereldwijde obligatiemarkt flexibel, maar niet los van de benchmark, zegt Van Wechem. Hij ziet unconstrained als bedachtzaam omgaan met de benchmark. “Omdat de duration van de staatsobligatiebenchmark stijgt, hebben wij voor onze passieve beleggingen de benchmark aangepast. Het probleem is actief aangepakt zonder controleverlies. Want dat is het risico van volledig unconstrained beleggen.”

Het unconstrained bond-universum – Global Flexible Bond geheten bij Morningstar - beslaat ruim honderd beleggingsfondsen. De instroom in deze fondsen in de afgelopen jaren wordt geraamd op 30 miljard euro en laat gemeten vanaf 2010 een stabiele tred zien.

Oplopende duration

De belangstelling voor deze fondsen heeft een logische oorzaak, aldus Deblauwe. In de afgelopen twintig jaar is de duration van de Barclays Global Aggregate Index, een van de meest gebruikte obligatie-indices, bijna verdubbeld, terwijl de gemiddelde coupon nog maar een kwart bedraagt van die van twee decennia geleden.

“Obligatiebeleggers zijn voor hun rendement afhankelijk geworden van kapitaalappreciatie. Dat maakt de marge voor fouten klein, een belangrijk argument voor unconstrained.”

Obligatiebenchmarks belonen slecht gedrag, zegt Gartside want partijen met de meeste schuld hebben de zwaarste wegingen. In een met schuld overladen wereld vindt hij dat een gevaarlijk idee. “Voor een derde deel van de staatsobligaties van eurozonelanden geldt een negatieve rente. Wil je als belegger dat soort landen echt geld lenen?”

Hoe een unconstrained obligatiefonds selecteren? Omdat deze fondsen het volledige vastrentende spectrum bestrijken – van staatsobligaties tot high yield – is het belangrijk om de stuwende krachten achter hun rendementen te kennen. “Wij kijken naar de visie van de fondsmanager, het beleggingsteam en de kwalitatieve en kwantitatieve benadering,” zegt Rouw.

“We moeten in de beleggingsfilosofie en het proces geloven; het fonds moet passen in de portfolio en we letten op de mensen die het doen, het bedrijf en het trackrecord,” zegt Van Wechem. “Wij doen de assetallocatie binnen vastrentende waarden zelf en huren externe specialisten in om de passieve en actieve bouwblokken te beheren die wij gebruiken voor de implementatie van ons beleid.“ 

De drie r's

Unconstrained draait volgens Gartside om de drie r’s: resources, risicobeheersing en rendement. “Om de kansen te vangen in die enorme obligatiemarkt van honderd triljoen dollar zijn mensen en middelen nodig. Je moet vuile handen maken om vast te stellen of de uitgevende partij aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Risicomanagement is nodig om de risico’s te monitoren, zoals de volatiliteit en correlaties.

“De derde R is die van rendement. Niet zozeer het totaalrendement als de bijdrage die unconstrained levert aan dat rendement. Waar wordt het gerealiseerd? Waar wordt geld verloren? Op basis daarvan is de stijl van de manager te herkennen, en de mate waarin daadwerkelijk unconstrained wordt belegd.”

In de vastrentende beleggingsportefeuilles van de deelnemende partijen is weinig plaats voor renterisico; kredietrisico heeft de voorkeur. Door het soepele monetaire beleid zijn in Europa de kredietcondities verbeterd, terwijl de transitie van monetair naar fiscaal beleid het kredietrisico verzacht, zegt Gartside.

Hij zegt gecharmeerd te zijn van Europese en Amerikaanse high yield, de laatste uitgezonderd de energiesector, en Amerikaanse bedrijfsobligaties met extreem lange looptijden vanwege de aantrekkelijke risicopremie.

Liquide portefeuille

Wat er ook precies aan vastrentend in de beleggingsportefeuille zit, en of nu flexibel of volledig unconstrained wordt belegd:“Je moet accepteren dat toekomstige rendementen lager zijn, anders ga je teveel risico nemen,” beamen zowel Rouw als Van Wechem.

De laatste voegt daaraan toe: “Daarnaast moet je voldoende actief zijn en een liquide portefeuille hebben zodat je kruid hebt droogstaan om te kunnen profiteren op het moment dat waarderingen weer aantrekkelijk worden.”


Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen