Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Nieuws

Tussen angst en euforie

Volgens Vanguard moeten beleggers voor 2017 en verder rekenen op bescheiden rendementen. "Dat voorkomt teleurstellingen."

In de afgelopen 6 maanden verschoof het sentiment in de ontwikkelde markten — en met name in de Verenigde Staten — van ronduit pessimistisch naar een wel heel positief toekomstgevoel. Vooral nadat Trump de presidentsverkiezingen won.

"Beide views zijn incorrect," aldus Joseph Davis, global chief economist bij de tweede vermogensbeheerder ter wereld Vanguard. "Dat komt omdat er drie krachten aan het werk zijn om inflatie, groei en rente te sturen. Dat zijn technologische vooruitgang, demografische ontwikkelingen en globalisatie. De ene keer versterken, de andere keer verzwakken die krachten elkaar."

Nieuwe wereld

Davis: "Toen iedereen van de zomer zo pessimistisch was en voorspelde dat groeicijfers en renteniveaus nóg lager zouden gaan, zeiden wij al dat de kracht van de technologie bij die consensus werd onderschat. De sombere voorspellingen toen impliceerden dat innovatie verleden tijd was, maar wij geloofden dat niet. Toch gaat ook de recent ontstane euforie gaat ons te ver."

Davis rekent voor de VS op een economische groei van 2 tot 2,5% met een lichte stijging van de inflatie. Het is volgens hem belangrijk om met een nieuwe blik naar de economische ontwikkeling van de VS te kijken. De traditionele passen niet meer.

Davis: "Het feit dat de levensstandaard omhoog gaat door technologische vooruitgang en automatisering, neemt niet weg dat de banen die daarmee verloren gaan nooit meer terug zullen komen. En dus moeten we groeicijfers niet gaan vergelijken met het recente verleden: een onjuiste benchmark, opgepompt door veel te hoge consumptieve en hypothecaire kredieten."

De lage groei in combinatie met een krappe arbeidsmarkt in de Verenigde Staten zal de Fed dwingen de teugels aan te halen. Volgens Vanguard zal het niet bij één renteverhoging in december blijven."

Geen Brexit-besmetting

Hoe staan Europa en het Verenigd Koninkrijk ervoor? Dat de Brexit een groot verhaal was dit jaar is duidelijk. Maar Peter Westaway, Vanguard's chief economist Europe, zegt er meteen bij dat de verwachte exodus van investeringen uit het Verenigd Koninkrijk uitbleef. "De val van het Britse pond en de adequate renteverlaging van de Bank of England steunden de Britse economie op korte termijn. Maar het risico blijft dat, zelfs vóórdat de Britten de EU daadwerkelijk verlaten, hun economie vertraagt."

Het feit dat 50% van de totale handel van het Verenigd Koninkrijk met Europa plaatsvindt, mag hierbij ook niet onderschat worden volgens Westaway. "Het zal wel even zal duren voordat nieuwe handelsrelaties binnen en buiten de EU echt gestalte krijgen."

Angst voor besmettingsgevaar ziet Vanguard vooralsnog niet. Dat partijen, die bij aanstaande verkiezingen in Europese landen ook onafhankelijkheid van de EU nastreven zou volgens hen kunnen. "Maar veel investeerders hebben in afgelopen jaren de grote politieke overtuiging om Europa bij elkaar te houden onderschat. Die politieke wil blijft erg belangrijk voor de toekomst van Europa, waar fiscale en misschien wel politieke integratie in de toekomst nodig zullen zijn."

De prijs van technologische vooruitgang

De Brexit werd volgens Westaway gedreven door dezelfde motieven als bij de overwinning van Trump in de Verenigde Staten: globalisering die in toenemende mate onder vuur ligt met protectionistisch populisme tot gevolg. "Laten we hopen dat iedereen het hoofd koel houdt en handelsoorlogen uitblijven, want dat zou desastreus zijn voor de wereldeconomie."

Maar weer benadrukt Vanguard hier de impact van technologische vooruitgang. Spanningen nemen ook toe door stijgende inkomensverschillen, ingegeven door discrepanties in opleiding en technologische innovatie. "Wij noemen dat de dynamiek van de winner takes all, waar slechts een paar bedrijven als winnaar uit de bus komen. Je ziet dat vooral in industrieën met digitale en computergestuurde technologieën."

Aziatische toekomst

Voor China voorspelt Vanguard eerder een zachte, dan een harde landing. "De monetaire autoriteiten zitten er goed bovenop. Als groeicijfers een keer tegenvallen dan wordt een stimuluspakket — zowel fiscaal als met betrekking tot de oververhitte huizenmarkt — samengesteld. En komt er vervolgens een beter dan verwacht cijfer uit, dan gaat de hand weer op de knip."

En toch is Vanguard iets minder positief over China dan de marktconsensus. "Dat komt omdat het openstellen van hun economie en financiële markt het gevaar met zich meebrengt dat consumentenschulden gaan stijgen in 2017. Dat zal de Chinese groei afremmen."

En Japan? "Het lukt de derde grootste economie ter wereld maar niet om inflatie omhoog te stuwen. Japan moet opletten dat het zijn geloofwaardigheid niet verliest met inflatiedoelstellingen die al jaren niet haalbaar zijn gebleken." 

Bescheiden rendementen

De wereldwijde economische groei zal volgens Vanguard stabiliseren, niet stagneren. Krapte op de arbeidsmarkt zal een bescheiden opwaartse druk op een toch al lage inflatie houden. Vanguard acht het onwaarschijnlijk dat wereldwijde obligatierendementen fors zullen stijgen. Tenzij de grote economieën structurele belemmeringen voor een hogere productiviteitsgroei eens echt aanpakken.

Vanguard's vooruitzichten voor portefeuillerendementen zijn sowieso bescheiden in vergelijking met de prachtige returns in de jaren na de financiële crisis. "We zijn zeker niet bearish, maar het investeringsklimaat voor de komende vijf jaar kan wel eens een veel grotere uitdaging zijn dan de vorige vijf. Hierbij benadrukt Vanguard tot slot het belang van discipline en het stellen van bescheiden rendementsverwachtingen om tegenvallers te voorkomen.

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's