Nieuws

Moody’s: Outlook asset managers negatief

Moody’s zet de outlook voor asset managers op negatief vanwege tegenvallende rendementen en lagere beheervergoedingen.

Moody’s zet de outlook voor de asset management-industrie op negatief vanwege tegenvallende rendementen en lagere beheervergoedingen.

De kredietbeoordelaar noemt de draai naar passief, margedruk, de negatieve invloed van wet- en regelgeving op verkopen en kosten, hoge waarderingen en een grotere kans op staartrisico’s als belangrijkste oorzaken voor het feit dat de outlook van stabiel naar negatief is gegaan voor vermogensbeheerders.

“Beleggers blijven kostenbewust en worden sceptischer over de toegevoegde waarde van actief beheer,” aldus senior credit officer Neal Epstein van Moody’s. “Dat maakt organische groei moeilijk voor actieve asset managers terwijl de organische groei van passieve managers bovengemiddeld is.”

Als actief beheer betere prestaties laat zien, de draai naar passief aan tempo verliest en marges stabiliseren is kan de outlook mogelijk weer terug naar ‘stabiel’ aldus Moody’s.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie