Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

Beleg als een toerist in 2017

Bezoek exotischere oorden en blijf niet te lang hangen. Russell Investments pleit voor beleggen als een toerist komend jaar.

Bezoek exotischere oorden en blijf niet te lang hangen. Russell Investments pleit voor beleggen als een toerist komend jaar.

“Ook de weinige beleggers die de politieke verrassingen goed hadden voorzien, hebben de marktreactie niet goed ingeschat; ze zijn te voorzichtig te werk gegaan,” blikt Wouter Sturkenboom, senior investment strategist bij Russell Investments, terug op dit jaar. Hij steekt de hand ook in eigen boezem “Wat wij zelf niet goed hebben ingeschat is dat als disruptie zich regionaal concentreert en mensen hun baan erdoor verliezen er politieke problemen ontstaan.”

Donald Trump, de Brexit en in mindere mate het Italiaanse referendum; we leven in een ‘nieuwe abnormale wereld’ waarin de financiële markten steeds sneller politieke verrassingen absorberen, stelt Sturkenboom. Duurde de schok van de Brexit drie dagen, na de uitslag van het Italiaanse referendum ging beleggers al na drie uur weer over tot de orde van de dag.

Verkiezingen Frankrijk 

Sturkenboom maakt zich minder zorgen in 2017 om de verkiezingen in Duitsland en Nederland dan in Frankrijk. Ons politieke stelsel en dat van onze oosterburen heeft meer stootkussens tegen populisme dan Frankrijk, waar twee presidentskandidaten het in de eindronde uitvechten. “Het is onwaarschijnlijk dat Marine Le Pen wint, maar als het gebeurt dan zijn de gevolgen veel groter dan dat we toch nu toe hebben gezien.”

De beleggingstrateeg roept in navolging van de Verenigde Naties 2017 uit als het jaar van het duurzaam toerisme, maar dan voor beleggers. “Ook beleggers moeten naar meer exotischere oorden uitwijken voor rendement en dynamischer gaan beleggen: komen en gaan in beleggingscategorieën.”

Een belangrijk thema is de gestaag oplopende inflatie in de Verenigde Staten, waar lange termijntrends ‘cyclische tractie’ krijgen. Na vier decennia van neerwaartse inflatie, keert de trend om. Hogere inflatieverwachtingen kan de Fed aanzetten tot verkrapping, die de groei dempt. “Zowel aandelen als obligaties hebben moeite met inflatie en beide kunnen tegelijkertijd onder druk komen te staan. Daarop kan bijvoorbeeld worden ingespeeld met inflatieswaps of grondstoffen.” 

Wereld in twee stukken

De centrale banken scheuren de wereld opnieuw in twee stukken, gelet op monetair beleid. In de Verenigde Staten leeft de groei op naar 2,25% door belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur. De effecten daarvan worden in de tweede helft van 2017 merkbaar. De Fed zal, behalve in december, volgend jaar twee keer de rente verhogen om de groei die Trump voorstaat in goede banen te leiden. “Hoe succesvoller Trump is komend jaar hoe harder de neergang zal zijn in 2018 en 2019. Als hij gas geeft dan moet de Fed misschien wel vier keer de rente verhogen.”

Die groei wordt nu vooral geremd door flauwe bedrijfsinvesteringen. “Afhankelijk van hoe die zich ontwikkelen kan de groei voorzichtig of juist boven verwachting zijn in 2017. Hoewel de bedrijfsinvesteringen 15% uitmaken van het bbp, is het vliegwieleffect groot,” aldus Sturkenboom

In Europa houdt de groei - 1,5% naar verwachting - aan, en houdt de ECB vast aan het ruimhartig monetaire beleid tot minimaal september 2017. Sturkenboom verwacht een ‘voorzichtig opererende’ Mario Draghi, die eerst verbetering wil zien in de bankbalansen en werkloosheid, een positieve kredietgroei en rugwind door overheden. “In de tweede jaarhelft kan het punt komen dat de ECB zegt: eind 2018 komt de inflatiedoelstelling in zicht, en nu gaan we stapsgewijs afbouwen.”

Vriendelijke koers

Ook de Bank of Japan blijft een vriendelijke koers varen. “Wisselkoersen blijven een belangrijke factor. De Japanse rente staat vast op nul procent. Daarom reageert de yen veel sterker dan de euro. Als Japan omvangrijk fiscaal gaat stimuleren dan kan dat een belangrijk thema worden in 2017. We denken dat Europese en Japanse aandelen zullen outperformen ten opzichte van Amerikaanse,” loopt Sturkenboom vooruit op de outlook van Russell Investments die eraan zit te komen.


Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

Outlook 2022