Nieuws

Banken Italië onder vergrootglas

Vermogensbeheerders wikken en wegen de risico's in hun reacties op het Italiaanse 'nee'.

De reacties naar aanleiding van de ‘nee-uitslag’ van het Italiaanse referendum druppelen binnen. De politieke crisis in Italië is een feit. Matteo Renzi heeft zijn premierschap neergelegd, nadat hij het grondwetsreferendum zondag overtuigend verloor.

De meest opvallende reactie is die van ABN Amro economen Nick Kounis en Aline Schuiling. Zij betogen dat het Italiaanse Nee voor politieke en economische onrust zorgt, maar dat de kans op een referendum over het lot van Italië binnen de EU hierdoor afneemt.

De vrees bestaat echter dat de uitslag de weg plaveit voor de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo. Deze populistische partij wil een referendum over de Italiaanse toekomst binnen Europa uitschrijven.

Christian Gattiker, chief strategist en head research Julius Baer: Routine beleggers voor verkiezingsuitslagen

"Beleggers hebben dit jaar een soort routine ontwikkeld voor het verwerken van verkiezingsuitslagen. De drie typische zichtbare golven - posities aanpassen, het besmettingsgevaar peilen en vooruitlopen op de beleidsreacties - gelden ook voor het Italiaanse referendum. Het aanpassen van posities heeft niet veel voeten in de aarde, want het ‘nee’ werd alom verwacht. Dat laten de valutamarkten ook zien: de euro is nauwelijks verzwakte ten opzichte van de dollar. Het besmettingsgevaar laat zich in de loop van de dag zien in de uitslagen van Italiaanse banken op de aandelen- en obligatiemarkten. Ook hier verwachten we geen vuurwerk.. Voor het politieke antwoord heeft Italië enige tijd nodig, terwijl de ECB deze week mogelijk een plan presenteert voor het monetaire beleid."

State Street Global Advisors: Forse verhoging Italiaanse rente

“Wij verwachten dat dit zal leiden tot een forse verhoging van de Italiaanse rente-opslag met potentieel rond de 10 basispunten, gevolgd door de hoop op een verlaging op de middellange termijn naar rond de 150 tot 160 basispunten ten opzichte van Duitse 10-jaars staatsobligaties. Deze uitslag maakt de weg vrij voor nog meer afwijzende verkiezingsuitslagen in Europa en herinnert ons aan het uitdagende politieke klimaat dat ons in 2017 te wachten staat. Het beheren van volatiliteit blijft noodzakelijk voor lange termijn portfolio’s met het oog op dergelijke gebeurtenissen.”

Paul Hatfield, Global Chief Investment Officer Alcentra (boutique van BNY Mellon): Banken lopen gevaar

"De markt zal Monte dei Paschi nauwlettend in de gaten houden. De herkapitalisatie van deze bank loopt mogelijk gevaar. Omdat het om een van de grootste kredietverstrekkers van Italië gaat, zal dit grote repercussies hebben. Als herkapitalisatie uitblijft dan kan het verschillende kanten opgaan, maar weinig scenario’s zijn positief voor Europese banken. De ECB mag 33% van de totale staatschuld van een land op de balans hebben staan. Nu is dat circa 26% voor Italië. Daar kan deze week mogelijk iets gebeuren.”

Ruth van de Belt, Investment Strategist, Kempen: uiteenvallen EU blijft staartrisico

"Wij denken dat het uiteenvallen van de eurozone een staartrisico blijft. De wens van sommige politieke partijen om uit de euro te stappen kent zowel institutionele als economische obstakels. Officieel ging het referendum daar natuurlijk niet om, maar deze uitslag is wel koren op de molen van populisten. Er komen nog verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het risico is dus niet weg”. 

Amundi: Italië heeft in weerwil van de VS en het VK geen eigen munt

Na de Brexit en Trump was het Italiaanse referendum het volgende grote risico. Twee zaken maken deze uitkomst anders: een goed, een slecht. Omdat het voor de hand lag dat nee zou winnen in Italië is geen sprake van een onverwachte verrassing. Het slechte nieuws is dat in Italië geen individuele munt heeft zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar de euro en zijn centrale bank deelt met andere eurolanden. De druk op premies in de aandelen- en obligatiemarkt neemt toe. De spread tussen Duitse en Italiaanse staatsobligaties heeft hetzelfde niveau bereikt als in 2008. Italiaanse aandelen hebben meer dan 20% underperformance laten zien dit jaar.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy NN IP: Sprankje hoop

"De presidentsverkiezingen in Oostenrijk biedt een sprankje hoop in aanloop naar het Europese verkiezingsseizoen (…). Het Italiaanse referendum verraste daarentegen door het grote aantal neestemmers. (…) Het was ook een vertrouwensstem voor Renzi, en daarmee een test voor de opkomst van het populisme.

Nicola Mai, hoofd research van Europese staatsleningen bij PIMCO: Resultaat is negatief voor Italiaanse en Europese risicovolle beleggingen

"Italië heeft een kans verloren om het politieke systeem slanker en ontvankelijker voor hervormingen te maken. Het aftreden van Renzi waarschijnlijk leiden tot een periode van meer politieke onzekerheid, midden in het proces van de herkapitalisatie van de Italiaanse bankensector. Negatieve effecten op het marktsentiment zullen waarschijnlijk beperkt blijven doordat er op basis van peilingen al rekening is gehouden met een "nee", en doordat de ECB actief blijft op de Europese staatsobligatiemarkten."

"De uitslag van het referendum bemoeilijkt de herkapitalisatie van Monte dei Paschi, met een mogelijk een negatief domino-effect op de rest van het systeem, en ook specifiek op de plannen voor de aandelenuitgifte van Unicredit."

AllianzGI: Italiaans 'nee' kan beleggers afschrikken

"Het Italiaanse 'nee' en het aftreden van Renzi kunnen leiden tot vervroegde verkiezingen en andere scenario's waar beleggers door worden afgeschrikt. En dat terwijl er toch al een onstuimig politiek jaar aankomt in Europa.
Maar aan de andere kan hebben de markten het slechte nieuws wellicht al in de prijzen verwerkt en staat de ECB klaar om in te grijpen. Daarbij kan de uitslag juist betekenen dat de kans op een anti-Europese regering in Rome voorlopig minder groot is geworden."

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen