Nieuws

Hier let DNB op in 2017

Ook de DNB publiceert een outlook, alleen dan met waar zij de nadruk op zullen leggen op toezichtsgebied in 2017.

Ook de DNB publiceert een outlook, alleen dan met waar zij de nadruk op zullen leggen op toezichtsgebied in 2017. Deze risico’s en uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector vormen het vertrekpunt voor de toezichtagenda van DNB in 2017. Dit zijn aandachtspunten die banken en assetmanagers zullen raken. 

 1. Lage rente
  Met de aanhoudend lage rente hebben we onbekend terrein betreden. De lage rente heeft directe impact op de financiële positie van pensioenfondsen en verzekeraars en heeft daarnaast – deels nog ongewisse – gevolgen op lange termijn voor bedrijfsmodellen en risicoprofielen in vrijwel de gehele financiële sector.

 2. Technologische innovatie
  Technologische innovatie leidt enerzijds tot betere en modernere financiële dienstverlening aan consumenten en bedrijven en biedt kansen voor nieuwe toetreders. Anderzijds kan technologische innovatie de bedrijfsmodellen van gevestigde partijen onder druk zetten en verschuivingen in de bestaande marktordening met zich meebrengen. Ook kan technologische innovatie leiden tot operationele risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity of bij uitbesteding van onderdelen van de waardeketen.

 3. Verandervermogen
  De toenemende druk op bedrijfsmodellen vraagt om verandervermogen en sterke strategische besluitvorming bij financiële instellingen. Een onderneming die hier onvoldoende over beschikt ziet op termijn zijn verdienpotentieel en uiteindelijk zijn financiële soliditeit uitgehold. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de organisatie en aansturing van technologische innovatie. Dit wordt immers gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector de komende jaren zal beïnvloeden.

 4. Complexiteit wet- en regelgeving
  De aanscherping van toezichteisen de afgelopen jaren betrof dringend noodzakelijke renovatie van regelgeving die was achtergebleven bij de ontwikkelingen in de sector. Tegelijkertijd zijn de fijnmazigheid en complexiteit van regelgeving sterk toegenomen. De interactie tussen regels kan onbedoelde gevolgen hebben en nieuw risicovol gedrag stimuleren. Ook kunnen regels onderling conflicteren, of kan de op handen zijnde uitwerking ervan leiden tot onzekerheid bij financiële instellingen.

 5. Klimaatrisico’s
  Klimaatverandering vormt een belangrijk lange-termijnrisico voor de financiële sector. De fysieke risico’s verbonden aan klimaatverandering raken onder meer schadeverzekeraars en hun verplichtingen, maar bieden tegelijkertijd ook kansen voor nieuwe bedrijfsmodellen en producten. Daarnaast kunnen transitierisico’s ontstaan wanneer het klimaatbeleid leidt tot afwaardering op financiële markten en zo indirect de kapitaalpositie van instellingen beïnvloedt. Ook kan hierdoor het kredietrisico op financiering van CO2- intensieve sectoren toenemen.

 6. Financieeleconomische en politieke risico’s
  Politieke onzekerheid vormt een risico voor de wereldeconomie en daarmee voor de financiële sector. Te denken valt aan de implicaties van Brexit, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, alsmede komende verkiezingen en referenda in belangrijke lidstaten van de Europese Unie. Wanneer politieke onzekerheid toeneemt, worden investeringen en economische hervormingen mogelijk uitgesteld, met gevolgen voor de economische groei. Dit kan het voor financiële instellingen moeilijker maken de bestaande uitdagingen aan te pakken.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022