Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Nieuws

Obligatiebelegger, kijk verder dan EU

Beleggers in vastrentende waarden die hun geld alleen in Europese obligaties stoppen, doen zichzelf te kort.

Beleggers in vastrentende waarden die hun geld alleen in Europese obligaties stoppen, doen zichzelf te kort. Laat u niet afschrikken door politiek risico of valutaverschillen.

Het aantrekkelijke van fondsen of ETF’s die wereldwijd beleggen, is toegang tot een breed scala aan markten buiten de eurozone. Wel met de daarbij behorende rentes, inflatieniveaus, economische cycli en verschillende politieke omstandigheden.

Een aantal van bovengenoemde factoren lijkt het risico alleen maar te vergroten. Dat valt wel mee, zo bewijst een blik op de Amerikaanse obligatiemarkt. Nu de presidentiële verkiezing in ’s werelds grootste obligatiemarkt achter de rug is, vragen beleggers zich af wat de invloed op hun portefeuille zal zijn.

Fed belangrijkste beïnvloeder markt

Op basis van tientallen jaren onderzoek weten wij dat presidentiële verkiezingen geen langetermijninvloed hebben op marktprestaties. De Fed drukt een belangrijke stempel op de prestaties van de Amerikaanse obligatiemarkt en tijdens verkiezingsjaren is dat niet anders.

De Federal Reserve heeft de rente in jaren van presidentiële verkiezingen verhoogd en verlaagd

 

Effectief rentetarief van de Fed op 1 januari en 1 november. Bron: Berekeningen van Vanguard gebaseerd op data van de Federale bank van St. Louis, 2016.

De Amerikaanse obligatiemarkt wordt beïnvloedt door heel andere gebeurtenissen dan die in de eurozone. Een wereldwijde allocatie kan dus bijdragen aan het verkleinen van de risico’s van een vastrentende portefeuille – zonder nadelig effect voor het verwachte rendement.

De wisselwerking tussen de verschillende obligaties in een portefeuille is erg belangrijk. Als een bepaalde markt op zichzelf risicovol lijkt, kan een combinatie van bijvoorbeeld euro- en wereldwijde obligaties een mooi, geleidelijk rendement laten zien.

Valuta is alleen een risico

Zelfs als een markt erg volatiel is, of als die obligaties sterk afwijken van die van de eurozone, kan het zijn dat het totaalrendement na verloop van tijd juist vrij gladjes verloopt en de algehele volatiliteit in de portefeuille juist afneemt.

Mondiaal beleggen in vastrentende waarden levert ook geldstromen in vreemde valuta op. Dit kan het diversificatievoordeel tenietdoen. Niet alleen kunnen valuta zorgen voor extra volatiliteit in de portefeuille, maar het nut van beleggen in valuta is in het algemeen niet zo duidelijk: valuta genereert geen extra inkomsten, dus de prestaties worden volledig bepaald door wisselkoerseffecten.

Met valutahedging kunnen beleggers het risico afdekken. Dat kost geld en kan ingewikkeld zijn. Anderzijds zijn niet-afgedekte valutaschommelingen verantwoordelijk voor de meeste volatiliteit in een marktgewogen wereldwijde obligatieportefeuille.

Neutrale portefeuille

Over het algemeen raden wij beleggers dus aan om hun vastrentende posities volledig af te dekken. Als het valutarisico is afgedekt, kan de wereldwijde vastrentende markt de traditionele rol van binnenlandse obligaties vervullen.

Het wereldwijd beleggen levert dan diversificatievoordelen op. Verschillen tussen prestaties van obligaties uit de eurozone en de wereldwijde markt zijn relatief klein, dus waarom niet kiezen voor wereldwijd? De drempel is kostentechnisch redelijk laag, dus is er weinig reden voor total return-beleggers om hun beleggingsset niet uit te breiden.

Het is logisch dat beleggers zich – met het oog op de politieke gebeurtenissen - zorgen maken over onzekerheid in de markt. Echter, zonder te kunnen voorspellen welke regio de beste rendementen gaat geven, kan de wereldwijde markt gezien worden als een neutrale portefeuille.

Omdat de obligatiemarkt in de eurozone slechts een klein deel vormt van de wereldwijde vastrentende markt, kan het lonen om te kijken hoe wereldwijde spreiding kan helpen om beleggingsdoelen te behalen.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie