Nieuws

Europese inflatie blijft laag

De oplopende inflatie in de EU is volgens Standard Life Investments voor de ECB geen reden om QE af te bouwen.

Inflatie in de eurozone is vrijwel afwezig geweest in de afgelopen twee jaar. Soms zelfs daalden de prijzen op jaarbasis. Maar afgelopen oktober steeg de consumentenprijsinflatie 0,5% op jaarbasis; de grootste stijging sinds april 2014.

Deze week worden de inflatiecijfers van november gepubliceerd, maar volgens Stephanie Kelly (zie foto), econoom Europa bij Standard Life Investments, hoeven geen opwaartse verrassingen verwacht te worden.

"De zwakke inflatiecijfers van de afgelopen jaren worden vooral veroorzaakt door de energieprijzen die einde 2014 sterk daalden en einde 2015 en begin 2016 opnieuw de weg naar beneden vonden. Grondstoffenprijzen trokken weer aan sinds begin dit jaar en zijn de afgelopen maanden in het algemeen stabiel gebleven. Deze prijsstabiliteit zorgt ervoor dat het desinflationaire effect dat lagere energieprijzen veroorzaken uit de inflatiecijfers op jaarbasis verdwijnt."

Europese inflatie bijft laag
Klik op de afbeelding voor een grote versie

Inflatie loopt op, maar ...

Naarmate de basiseffecten van lagere energieprijzen in de komende maanden uit de data wegebben, verwacht Kelly dat de nominale inflatie convergeert met de kerninflatie die in oktober onveranderd op 0,8% op jaarbasis bleef staan. De kerninflatie is en zal hoger blijven noteren dan de geaggregeerde nominale inflatie omdat energieprijzen hier niet in worden meegenomen, maar beide cijfers blijven ver uit de buurt van de 2%-inflatiedoelstelling van de ECB.

Kelly verwacht een gemiddelde nominale inflatie van 1,2% in 2017. Dat is een behoorlijke stijging vergeleken met de 0,2% inflatie van 2016, maar nog altijd is het cijfer laag.

Kelly legt uit: "Normaliter ontstaat er opwaartse druk op lonen, reële arbeidskosten per eenheid product en uiteindelijk consumentenprijzen als reservecapaciteit op de arbeidsmarkt verdwijnt. De arbeidsmarkt is behoorlijk hersteld de afgelopen jaren; de werkloosheid is gedaald van 12,1% in 2013 naar 10% in 2016, het laagste punt van de afgelopen 5 jaar. De OESO schat dat de NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) of evenwichtswerkloosheid in de Eurozone 9,4% bedroeg in 2015. Met andere woorden, de reservecapaciteit daalt, maar hij moet nog verder dalen."

... de ECB stimuleert door

Maar zelfs als NAIRU wordt bereikt, dan zal het volgens Kelly nog wel even duren voordat dit zich vertaalt in toenemende loondruk en stijgende consumentenrpijsinflatie. Met de inflatie nog ver weg van haar doelstelling, verwacht Kelly dat de ECB tijdens de eerstvolgende meeting op 8 december aankondigt het aankoopprogramma te zullen verlengen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's