Nieuws

Concentratie ETF-markt blijft sterk

Aandelen en obligaties zijn de best verkopende categorieën geweest in oktober in de stug doorgroeiende Europese ETF-markt.

Aandelen en obligaties zijn de best verkopende categorieën geweest in oktober in de gestaag doorgroeiende Europese ETF-markt.

Europese aanbieders van ETF’s hebben een netto-instroom gekend in oktober dankzij positieve rendementen en verse toestroom van kapitaal. Het totale vermogen belegd in Europese ETF’s is daardoor gestegen tot 483,8 miljard euro, tegen 479,6 miljard euro een maand eind september.

Nieuwe instroom van kapitaal heeft 3 miljard euro van de toename van 4,2 miljard euro in beheerd vermogen voor rekening genomen, terwijl positieve rendementen goed zijn voor een toename van 1,2 miljard euro. Bij elkaar opgesteld is dit jaar sprake van een netto-instroom van 31,2 miljard euro in Europese ETF’s.

Nog altijd zijn aandelenfondsen (322,2 miljard euro) goed voor het leeuwendeel van het totale beheerd vermogen, gevolg door obligatie-ETF’s (134,6 miljard euro). Op gepaste afstand volgen grondstoffen-indexproducten (16,3 miljard), overige fondsen (7 miljard), geldmarktfondsen (2,7 miljard), alternatieve UCITS-fondsen (0,5 miljard) en mixfondsen (0,4 miljard euro). 

Aandelen-ETF’s nemen ook het gros (2,4 miljard euro) van de instroom voor rekening, gevolg door obligaties-ETF’s (0,7 miljard euro) en andersoortige ETF’s (0,3 miljard euro). Geldmarkt-ETF’s hebben met 0,3 miljard de grootste uitstroom laten zien en ook uit grondstoffen, alternatieve en multi asset-ETF’s stroomde kapitaal.

Lipper verdeelt de ETF-markt in 165 categorieën. Amerikaanse aandelen-ETF’s zijn de grootste groep, gelet op totaal beheerd vermogen, gevolgd door aandelen eurozone en wereldwijde aandelen. Daarna volgen bedrijfsobligaties die denomineren in euro’s en pan-Europese aandelen. Deze vijf categorieën zijn goed voor 40% van de markt en laten zien hoe sterk geconcentreerd de Europese ETF-markt is.

Als gevolg van die sterke concentratie is in sommige ETF’s nauwelijks geld belegd. Zij lopen bij gebrek aan winstgevendheid het risico op een toekomstige liquidatie. 

Aandelen en obligaties zijn de best verkopende categorieën in oktober in de gestaag doorgroeiende Europese ETF-markt. Bedrijfsobligaties gaan met 0,7 miljard euro aan verse aanwas op kop bij de vastrentende waarden-ETF’s, gevolg door opkomende markten (0,7 miljard) en sector-ETF’s die zich richten op financials (0,6 miljard euro). Het laat zien dat ook gekeken naar bestemmingen binnen categorieën de Europese ETF-markt sterk geconcentreerd is. (plaatje 5)

De verliezers van oktober zijn Europese staatsobligaties, Europees schatkistpapier met lange looptijden en aandelen uit de eurozone.

Nadere bestudering van het beheerd vermogen in ETF’s laat ook een sterke concentratie zien in aanbieders. Slechts 19 van de 48 fondshuizen beheert meer dan een miljard euro in passieve fondsen. Marktleider iShares heeft de helft van de totale markt in handen, en beheert bijna tien keer zoveel vermogen als de naaste uitdagers db x-trackers en Lyxor.

De tien grootste ETF-aanbieders zijn goed voor 92,61% van het geld dat in Europa is belegd in ETF’s. Dat betekent dus ook dat 38 ETF-aanbieders maar 7,39% van het totaal belegde geld in ETF’s zich hebben toegeëigend. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat zeven van de tien grootste ETF-aanbieders de beste verkopen hebben laten zien afgelopen maand. iShares voert de ranglijst aan, gevolgd door Lyxor en Amundi ETF.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen